Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Räcke i trädgård

Granskad:

Ett räcke till en trappa mellan två plan i en trädgård ansågs bidragsberättigande i det mål som refereras här. 

Rättsfall om räcke till trappa mellan två plan i trädgården

Kommunen
En kommun avslog en ansökan om ytterligare ett räcke vid trappan mellan de två planen i trädgården. Enligt kommunen bedömdes det inte nödvändigt med ytterligare ett räcke för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för sökanden.

Förvaltningsrätten
Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Kammarrätten
Sökanden överklagade till kammarrätten. Domstolen redogjorde för en arbetsterapeuts vårdanteckning. Där framgick det att det fanns ett räcke mellan nivåskillnaderna i trädgården men att sökanden måste hålla sig med höger hand eftersom den var starkast och att det därför behövdes ett räcke även på den andra sidan. Med hänsyn till detta ansåg kammarrätten att ytterligare ett räcke var nödvändigt för att bostaden skulle anses vara ändamålsenlig för sökanden. Kammarrätten biföll alltså överklagandet i denna del.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-11-29, målnummer 3382-12.

Tillbaka till toppen