Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ÖP-modellen

Granskad:

ÖP-modellen ger vägledning kring hur geografisk planinformation i en översiktsplan kan struktureras på ett enhetligt sätt för att effektivisera arbetet med att ta fram digitala översiktsplaner. Aktuell version är ÖP-modellen 2.1 och Boverket arbetar nu med att ta fram en ny version.

Vad är ÖP-modellen?

ÖP-modellen ger vägledning till kommunerna om hur geografisk planinformation i en översiktsplan kan struktureras på ett enhetligt sätt.  Modellen är flexibel för att kunna användas av alla kommuner och för olika nivåer i översiktsplaneringen.  

ÖP-modellen har tagits fram för att underlätta kommunernas arbete att ta fram digitala översiktsplaner. Idag lägger många kommuner stora resurser på att utveckla egna informationsmodeller och databasstrukturer för att kunna bygga upp digitala planer. ÖP-modellen erbjuder en gemensam grundstruktur för informationen och effektiviserar därmed kommunernas arbete. En gemensam informationsstruktur skapar även förutsättningar för att informationen ska kunna överföras och utbytas digitalt mellan olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn.

Aktuell version

Utvecklingen av ÖP-modellen påbörjades 2006 och har sedan dess testats och utvärderats i omgångar. Aktuell version av ÖP-modellen är 2.1, som publicerades i augusti 2020. Den versionen innehåller rekommendationer om hur plankartan kan byggas upp och vilka begrepp som kan vara lämpliga att använda.

ÖP-modell 2.1

Utveckling av nästa version

Det pågår ett utvecklingsarbete av nästa version av ÖP-modellen (ÖP-modell 3.0) som kommer att ersätta ÖP-modell 2.1. Den nya versionen kommer stötta kommunerna med att uppfylla de krav som kommer ställas i kommande regler och i den nationella specifikationen för översiktsplan. ÖP-modell 3.0 beräknas vara klar i början av 2024.

Nya regler och specifikation för översiktsplan

I början av februari 2023 tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Boverket jobbar nu med att precisera kraven i plan- och byggförordningen genom föreskrifter för att stötta kommuner och regioner i arbetet med digitaliseringen av planerna.

Samtidigt som ÖP-modell 3.0 utvecklas tas en nationell informationsspecifikation fram för att beskriva och strukturera informationen i en översiktsplan på ett nationellt enhetligt sätt. Specifikationen gör det möjligt att utbyta informationen nationellt, så att översiktsplanen kan överföras, behandlas och tillgängliggöras digitalt.

På sidan Digitala region- och översiktsplaner samt planeringsunderlag kan du läsa mer om föreskrifterna för översiktsplan och den nationella specifikationen för översiktsplan.

Digitala region- och översiktsplaner

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen