Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkerhet

Granskad:

Du har kommit till en lättläst sida.
Byggnader måste vara säkra
och ofarliga för människor att vara i.
Därför finns det lagar och regler för det.

Brand

Boverket har regler för hur man ska bygga
så att det blir brandsäkert.
Reglerna finns i Boverkets byggregler,
BBR avsnitt 5 om brandskydd.

Dessa regler gäller om du ska bygga nytt
eller ändra en byggnad som redan finns.

Det gäller också att sköta byggnader
för att förhindra att det börjar brinna.

Eldstäder ska sotas och kontrolleras
enligt lagen om skydd mot olyckor
så de är brandsäkra.

Säkerhet för barn

Byggnader och tomter
ska byggas så att risken för olyckor
och personskador blir så liten som möjligt.
Säkerhet för barn är särskilt viktig.

I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 8,
hittar du regler för personsäkerhet
och särskilda bestämmelser för barnsäkerhet.

Hemmet ska vara barnens tryggaste plats,
men där händer mer än hälften av alla barnolyckor.

Barn är särskilt sårbara eftersom de är så små.
De har inte heller lärt sig att använda kroppen ordentligt.
De har också svårt att förstå.

Säkerhetsbestämmelser för barn har funnits i de svenska
byggreglerna sedan år 1973 och är viktiga för att
minska skador och dödsfall för barn.

Säkerhetsglas

Stora glasytor i byggnader kan vara vackert,
men också farligt om det sker en olycka.
Regler för hur glas i byggnader ska vara säkra
finns i Boverkets byggregler, BBR i avsnitt 8.

Där står bland annat att oskyddade glasytor ska
utformas så att risken för personskador blir mindre.
Bland annat ska stora glasytor i dörrar
vara tydligt markerade.
För äldre byggnader gäller de regler som fanns
när de byggdes eller senast ändrades.

Om du vill förbättra säkerheten i äldre byggnader
kan du kontakta en glasmästare
och be om förslag på kostnad
för byte till härdat eller laminerat säkerhetsglas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen