Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur du kan strukturera din arkitekturstrategi

Granskad:

Här kan du läsa om vilka delar en arkitekturstrategi kan bestå av. Det kan ge dig som arbetar med att ta fram en arkitekturstrategi stöd i och inspiration till hur du kan strukturera arkitekturstrategin och vad du kan behöva formulera dig kring. Du kan också läsa om vilket kunskapsunderlag som kan vara viktigt att ta utgångspunkt i.

Arkitekturstrategins olika delar. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Många kommuner har framfört önskemål om att få råd om vilka delar en arkitekturstrategi bör innehålla. Boverket har därför identifierat vilka grundläggande delar som behöver finnas med i en arkitekturstrategi, samt vilka ytterligare delar som en strategi skulle kunna fördjupas med beroende på det behov kommunen har. De rubriker som lyfts under grundläggande delar i en arkitekturstrategi kan användas som grund för en disposition av strategin.

Arbetet kan göras på olika sätt, men det bör utgå från de behov din kommun har och den funktion ni vill att arkitekturstrategin ska ha. Hur djupt översiktsplanen går i olika ställningstaganden kring den byggda miljön och strukturen i mark- och vattenanvändningen har betydelse för vilka frågor arkitekturstrategin behöver svara på.

Läs mer på sidan "Analysera behovet" som du hittar under "Process" i menyn.

I denna vägledning ges förslag på kunskapsunderlag som ni kan utgå ifrån. Det handlar om material som ni inom kommunen oftast redan har sammanställt som del i den kontinuerliga översiktsplaneringen. Det handlar också om kunskap som ni som kommun ofta redan besitter genom den dialog ni har haft i samband med olika planerings- och bygglovsprojekt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen