Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nätverk och samarbeten

Granskad:

Att arbeta med politikområdet för gestaltad livsmiljö kräver samarbete med många olika aktörer. Boverket deltar därför i olika nätverk och samarbeten på nationell, regional och lokal nivå. Här hittar du mer information om våra nätverk och samarbetsprojekt.

Symbol: Nätverk och samarbete. Pratbubblor som signalerar diskussion, lagparagrafer och fastigheter.
Illustration: Boverket/Jenny Lilja

Ingen aktör kan ensam arbeta med politikområdet för gestaltad livsmiljö. Eftersom området är multidisciplinärt berörs många aktörer. Via organiserad och strukturerad samverkan vill Boverket bidra till att målet för politikområdet uppfylls. Vi samarbetar med aktörer på såväl nationell och regional som lokal nivå. I arbetet deltar exempelvis nationella myndigheter, vetenskapen, näringslivet och olika offentliga aktörer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen