På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggherre eller fastighetsägare när det gäller produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet.

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera kommuner har det bestämmande inflytandet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska enligt lagens andra paragraf bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Det medför att dessa bolag undantas från 2 kapitlet 7 § i kommunallagen, som anger att kommunens näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte. Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag omfattas inte heller av självkostnadsprincipen i 8 kapitlet 3 c § i kommunallagen.

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag begränsas även möjligheterna till värdeöverföring från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag till kommunen. Denna begränsning gäller dock inte överföring av ett överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för.

Mer att läsa

Mer information finns att hämta i följande rapporter som finns tillgängliga på Boverkets webbplats, se länkar i "Relaterad information".

  • 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden – tredje uppföljningen (rapport 2015:19).
  • De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2014 och 2015 (2016:7)
  • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2015 (2017:9)
  • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016 (2018:11)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej