Beställning av arbetet efter bidragsbeslutet

Om kommunen har beviljat bostadsanpassningsbidrag i form av kontantbidrag ska sökanden därefter välja entreprenör och beställa arbetet. Avtalet mellan sökanden och entreprenören är tänkt att följa vanliga avtalsregler. Om bostadsanpassningsbidrag har beviljats som ett kommunalt åtagande blir kommunen avtalspart med entreprenören.   

Sökanden beställer när kontantbidrag beviljats

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning. Denna innebär bland annat att om sökanden beviljas bostadsanpassningsbidraget som ett kontantbidrag är det sökanden själv som väljer vilken entreprenör som ska utföra anpassningen. Det är också sökanden själv som ingår avtal med entreprenören och också betalar entreprenören med det kontantbidrag som kommunen har beviljat sökanden.   

Du kan läsa mer om rollfördelningen om du klickar på menyrubriken "Vem gör vad om kontantbidrag?".

Fullmakt

Det förekommer att sökande ger kommunen fullmakt att till exempel ingå avtal med entreprenören. I så fall ingår kommunen avtalet med entreprenören för sökandens räkning. Sökanden är fortfarande avtalspart med entreprenören. Du kan läsa mer om detta under "Fullmakt" i denna "Guide för handläggning".

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen (1985:716) blir tillämplig på förhållandet mellan sökanden och entreprenören när sökanden har beviljats kontantbidrag. Och det gäller även om kommunen med stöd av fullmakt ingår avtalet med entreprenören för sökandens räkning.

Kommunen beställer om bidrag lämnats som ett kommunalt åtagande

Om sökanden och kommunen är överens kan bostadsanpassningsbidrag beviljas i form av ett åtagande från kommunen att låta genomföra åtgärderna. Om så sker innebär det att kommunen ansvarar för att anpassningsåtgärderna genomförs. Till skillnad från när kommunen beställer arbetena med stöd av en fullmakt från sökanden agerar kommunen i eget namn gentemot entreprenörer. Eftersom kommunen då alltså blir avtalspart med entreprenören gäller inte den lagstiftning som har till syfte att stärka konsumenters rättigheter, till exempel konsumenttjänstlagen. 

Du kan läsa mer om bidrag i form av ett kommunalt åtagande om du klickar på "Bidragsformer" under huvudmenyns rubrik "Bostadsanpassningsbidrag".

Begagnad anordning

Om sökanden och kommunen är överens får bostadsanpassningsbidrag lämnas med en begagnad anordning. 

Ett beslut om begagnad anordning kan innebära att bidrag beviljas enbart på så sätt att sökanden får en begagnad anordning. Inget hindrar dock att olika alternativ eller kombinationer av bidrag kan förekomma i ett och samma bidragsärende. Exempelvis kan bostadsanpassningsbidrag beviljas med en begagnad anordning och ett kontantbidrag till installationskostnaden eller genom ett åtagande från kommunen att installera en begagnad anordning. (Proposition 2017/18:80 sid. 80.)

Du kan läsa mer om bidrag i form av begagnade anordningar om du klickar på "Bidragsformer" under huvudmenyns rubrik "Bostadsanpassningsbidrag". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen