På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförandetid vid ändring av detaljplan

Vid ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en ny genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen avser. Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras så gäller den återstående genomförandetiden även för planändringen.

Generellt gäller att en detaljplan inte får ändras före genomförandetidens utgång om inte berörda fastighetsägare godkänner det. Det finns vissa undantag från denna huvudregel.

Här kan du läsa mer om Ändring före genomförandetidens utgång

Ny genomförandetid vid ändring efter genomförandetidens utgång

Vid ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen avser. Detta innebär att det inom ett område där detaljplanen ändrats kan finnas genomförandetid för vissa planbestämmelser trots att genomförandetiden för den ursprungliga planen har gått ut. Genomförandetiden för ändringen ska vara mellan 5-15 år. Om kommunen inte inför någon bestämmelse om genomförandetid vid ändringen blir genomförandetiden för ändringen 15 år. (jfr prop.1990/91:146 sid. 46).( jfr prop.2014/15:122 sid.30 f)

Vid en ändring som innebär att en del av en detaljplan eller en planbestämmelse upphävs ska ingen genomförandetid bestämmas. En sådan ändring får ingen genomförandetid.

Ingen ny genomförandetid vid ändring före genomförandetidens utgång

Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den återstående genomförandetiden även gälla för den eller de planbestämmelser som planändringen avser och kräver inte något särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir gällande för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för den ursprungliga planen ska användas, även om det återstår mindre än fem år av genomförandetiden. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 46)

En ändring under genomförandetiden som innebär att en del av en detaljplan eller en planbestämmelse upphävs får dock ingen genomförandetid.

Genomförandetid vid ändring av flera detaljplaner

Vid ändring av flera detaljplaner i ett sammanhang, till exempel vid större infrastrukturprojekt, är det ofta fördelaktigt att få en enhetlig genomförandetid för de delar som ändras. Normalt kan en detaljplan enbart ändras efter att genomförandetiden har gått ut. Om genomförandetiden har gått ut för alla de detaljplaner som berörs av ändringen är det alltså möjligt att få en enhetlig genomförandetid för ändringarna i alla planerna.

Vid ändring av flera detaljplaner samtidigt, är det ofta någon eller några av detaljplanerna som har genomförandetid kvar. Under vissa förutsättningar är det möjligt att ändra en detaljplan innan genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras innan genomförandetiden är slut, så ska planens genomförandetid gälla också för ändringen. I de här situationerna är det därför oftast inte möjligt att få en enhetlig genomförandetid.

Här kan du läsa mer om Ändring innan genomförandetidens utgång

Ändring av genomförandetiden

Efter det att genomförandetiden för en plan gått ut kan kommunen förnya den med högst 5 år i taget. Om det finns genomförandetid kvar kan kommunen istället förlänga den ursprungliga planens genomförandetid med högst 5 år i taget. Förlängning och förnyelse av genomförandetiden kan göras både för hela planområdet eller för en del av detaljplanen. Förlängning och förnyelse av genomförandetiden är att anse som en ändring av detaljplan.

Vid förlängning av genomförandetiden kan kommunen använda sig av ett förenklat förfarande.

Här kan du läsa mer om Processen för att ändra en detaljplan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej