Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetsinventering

Granskad:

Ett steg i att få en överblick över det befintliga bostadsbeståndet är att genomföra en tillgänglighetsinventering av hela eller delar av flerbostadshusbeståndet i kommunen. Behovet av förbättrad tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet är ofta stort och kan förväntas öka, allt eftersom andelen äldre i befolkningen ökar. Men även yngre personer kan ha eller av olika skäl drabbas av nedsatt rörlighet, som kan kräva tillgänglighetsåtgärder.

Det gäller framförallt tillgängligheten fram till lägenhetsdörren, till exempel om det finns hiss och om den i så fall nås utan att passera trappsteg, samt tillgängligheten till gemensamma utrymmen och utemiljön. Ett annat perspektiv är att försöka identifiera vilka åtgärder som skulle förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga.

En tillgänglighetsinventering kan genomföras på olika sätt och med olika syfte och ambitionsnivå. Lämpligt är att involvera fastighetsägarna i arbetet. Boverket har gett ut en handbok som redovisar olika syften, verktyg och metoder för tillgänglighetsinventeringar. Där finns också information om gällande krav och regler. Se länkar under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen