Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Demografisk utveckling

Granskad:

En kommuns befolkning förändras hela tiden. Invånare dör, barn föds, hushåll flyttar ut medan andra hushåll väljer att bosätta sig i kommunen, hushåll splittras och nya hushåll bildas. Genom att dessa förändringar i de flesta fall sker i olika takt och inte fullt ut uppväger varandra, ändras efter hand såväl folkmängden som befolkningens sammansättning.

Åldersstrukturen ser mycket olika ut i olika typer av kommuner. Förortskommunerna till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har till exempel en förhållandevis ung befolkning medan glesbygdskommuner i allmänhet har en betydligt högre andel äldre än genomsnittet för landet. Sådana skillnader kan finnas även mellan olika delar av en och samma kommun och har betydelse för bostadsförsörjningen.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har flera artiklar om demografiska analyser. Se länk under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen