Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning för god kultur i framtida byggprojekt

Granskad:

Vägledningen är tänkt som ett metodstöd i aktivt värdegrundsarbete för beställare, byggherrar, projektörer, entreprenörer, arbetsledare och chefer i byggbranschen. I vägledningen kan kunskap och idéer hämtas till hur man kan gå till väga för att forma en god projektkultur. Syftet är att skapa en kultur som gör alla deltagare i projektet engagerade och motiverade. Därigenom kommer fel, brister och skador att minska.

En del av ett paket av stöd för en god projektkultur

Vägledningen ingår i ett paket av stöd som även innefattar upphandlingskriterier som finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats, se "Relaterad information". Innan årsskiftet kommer Boverket även publicera ytterligare en guide som visar hur vägledningen kan tillämpas i praktiken. Vid framtagandet av både vägledningen, som är skriven av professor Sten Philipson, och Upphandlingsmyndighetens kriterier, har en arbetsgrupp med ledare från byggbranschen bidragit med erfarenhet och kunskap.

Värdegrundsarbetet genomförs i flera steg

Redan i inledningen av ett byggprojekt kan det vara aktuellt för ledningen att formulera vissa värden som man vill ska prägla projektets mål och verksamhet. Därefter behöver beställaren ta fram ett förfrågningsunderlag som innehåller krav på utföraren att arbeta värdebaserat. I sitt anbud förväntas anbudsgivaren beskriva hur värdegrundsarbetet ska bedrivas. Alla i projektet behöver inse att värdet av den enskildes prestationer är kopplat till den nytta som skapas för helheten. Förutsättningarna för att lyckas med detta är ett värdebaserat ledarskap. Vägledningen ger god insikt i hur detta arbete kan bedrivas.

Läs vägledning "God kultur i framtida byggprojekt", se dokument i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen