Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL för förtroendevalda

Granskad:

Är du förtroendevald i en kommun och vill veta mer om plan- och bygglagen? Då har vi på Boverket en webbaserad utbildning som är skräddarsydd för dig. Den handlar bland annat om byggnadsnämndens roll, översiktsplanering och bygglov. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i byggnadsnämnder eller i nämnder med motsvarande uppgifter.

Syftet med utbildningen är att förtroendevalda ska se möjligheter med PBL och förstå skillnaden mellan politiska frågor och myndighetsuppdraget. Webbutbildningen är framtagen i samverkan mellan Boverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Utbildningens innehåll

Publicerad december 2018. Uppdaterad hösten 2022.

Webbutbildningen består av sju avsnitt, cirka 10- 15 minuter vardera.

Du möter experter från både Boverket och SKR men också förtroendevalda från olika delar av landet som delar med sig av sina erfarenheter av PBL.

  1. Vad är PBL? Min roll som förtroendevald i byggnadsnämnden
  2. Översiktsplanering och kommunens strategier för mark- och vattenanvändning
  3. Detaljplanering och genomförande
  4. Bygglov och anmälan
  5. Byggprocessen enligt PBL
  6. Byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL
  7. Arkitektur och gestaltning i PBL-processerna

Utbildningen kan genomföras enskilt, var- och närsomhelst, men är utformad för att ni i nämnden ska kunna ta del av den tillsammans, med möjlighet till diskussion om rutiner i den egna kommunen. Ni kan själva välja om ni tar ett avsnitt i taget på era nämndmöten eller om ni vill samlas för en särskild utbildningsdag.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen