Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - API-tjänst för Boverkets författningssamling

Granskad:

API-tjänsten innehåller övergripande information om samtliga Boverkets författningar. För vissa författningar publiceras även innehållet i författningen i tjänsten. Informationen i API-tjänsten är ingen officiell version av författningen, det är alltid den tryckta versionen av författningen som gäller.

Informationen i tjänsten

Tjänsten tillhandahåller övergripande information om alla Boverkets författningar, till exempel titel, datum för ikraftträdande samt en hänvisning till dokumentet i pdf-format. För ett urval av författningarna tillgängliggörs även innehållet i författningen i ett strukturerat format. Se rubriken ”Författningar med strukturerat innehåll” nedan för information om vilka författningar som just nu tillhandahålls i ett strukturerat format.

Informationen om reglerna som levereras via API-tjänsten är ingen officiell version av författningen. Informationen i tjänsten saknar rättsverkan. Det är alltid den tryckta versionen av författningen som gäller i rättssammanhang. API-innehållet består också av information som inte är en del av den officiella, tryckta författningen. Denna information är att betrakta som vägledning.

Författningar med strukturerat innehåll

API-tjänsten innehåller övergripande information om samtliga Boverkets författningar. För följande författningar publiceras även innehållet i författningen i tjänsten. Innehållet är tillgängligt i JSON, XML eller HTML-format.

BFS 2011:6 BBR 18

BFS 2011:26 BBR 19

BFS 2013:14 BBR 20

BFS 2014:3 BBR 21

BFS 2015:3 BBR 22

BFS 2016:6 BBR 23

BFS 2016:13 BBR 24

BFS 2017:5 BBR 25

BFS 2018:4 BBR 26

BFS 2018:15 BBR 27

BFS 2019:2 BBR 28

BFS 2020:4 BBR 29

Villkor

Genom att använda API-tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt användarvillkoren som gäller för tjänsten. Användarvillkoren, tillsamman med den tekniska dokumentationen, finns tillgänglig under ”Relaterad information”.

Ansluta till tjänsten

API-tjänsten för Boverkets författningssamling är en RESTful webbtjänst, vilket betyder att den använder sig av https-protokollet för att ta emot och returnera data. För att kommunicera med tjänsten används http-metoder. Information som returneras från tjänsten är av typen JSON eller XML. Innehållet i ett urval av författningar kan även returneras i HTML-format.

Den tekniska beskrivningen för API-tjänsten framgår av dokumentet ”Användarvillkor och teknisk beskrivning” under ”Relaterad information”. API-gränssnittet finns tillgängligt via Boverkets API-portal som du också når via ”Relaterad information”.

Prenumerera på information om förändringar

Sammanfattning av de uppgifter du skickat till oss

Välj ett alternativ:

Boverket använder Friendly Captcha  för att skydda mot spam och angrepp på webbplatsen. Du kan läsa mer om Friendly Captcha.

Friendly Captcha 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen