Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Positiv och negativ klimatpåverkan

Granskad:

I denna del finns ett sammanfattande kunskapsunderlag som beskriver hur olika samhällssektorer inom landet påverkar klimatet positivt eller negativt. Beskrivningen går utöver vad som kan åtgärdas med hjälp av översiktsplaneringen. Syftet är att visa på den totala påverkan på klimatet som sker inom landet för att ge en bakgrund till vad kommunerna har rådighet över genom sin översiktsplanering.

Den fysiska planeringen kan göra skillnad för de territoriella och produktionsrelaterade utsläppen. De konsumtionsrelaterade utsläppen är globala och kan därför inte hanteras i den fysiska planeringen. År 2013 var de konsumtionsrelaterade utsläppen i Sverige nästan dubbelt så stora som de produktionsrelaterade utsläppen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen