Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mörbylånga - fossilfri energi och klimatsmart kollektivtrafik

Granskad:

Mörbylånga kommun har som mål att vara fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi år 2025. Kommunen vill även satsa på att förbättra cykelinfrastrukturen och närtrafiken i områden utanför de viktigaste kollektivtrafikstråken för att minska bilberoendet på landsbygden.

Mörbylånga

Befolkningsmängd (2021-09-30): 15 620 invånare
Yta: 668,3 km²
Befolkningstäthet: 23,4 inv./ km²
Län: Kalmar län
Översiktsplan: Antagen 2015

Mörbylånga kommuns översiktsplan antogs 2015. Ett av fokusområdena i planen är klimat och energi. Kommunen ger i översiktsplanen en samlad bild över de internationella, nationella, regionala och kommunala mål som ligger till grund för strategierna i översiktplanen. Ett av dessa mål är att bli en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg och förnybar energi år 2025.

Via menyn kan du läsa mer om Mörbylångas klimatmål.

I "Relaterad information" finns en länk till Mörbylånga kommuns översiktsplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen