Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Temaområden inom klimatanpassning för den byggda miljön

Granskad:

Genom olika temaområden belyser vi hur en kommun kan arbeta med klimatanpassningsområdet inom byggd miljö.

Klimatrisker i översiktsplanering

Foto på vågbrytare som skyddar mot stranderosion.

Klimatet förändras och det innebär förändrade förutsättningar för den byggda miljön. Boverket har tagit fram en vägledning till stöd för kommunernas arbete med klimatrelaterade risker i översiktsplanering.

Klimatanpassning genom ekosystemtjänster

Foto av en gågata med träd som ger skugga, folk i rörelse.

Det finns en naturlig lösning. Allt från träd, buskar, gräsmattor, parker och natur kan hjälpa oss att rusta våra städer för ett förändrat klimat.

Trädtäckning

Kartillustration där olika grader av trädtäckning visas.

Boverket har tillsammans med Metria gjort en kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Dessa trädtäckningsdata presenteras i två karttjänster och kan också beställas från Boverket som GIS-skikt.

Kartläggning av träd i städer och tätorter

Bilden visar ett utsnitt med karterad trädtäckning (grönt) 2019 och förändringar från 2020 (röda och blå vektorer).

Boverket har tillsammans med statistikmyndigheten SCB gjort en pilotstudie om nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter.

Klimatanpassning och stadens gestaltning

Översiktsbild på vattendrag som slingrar sig genom åkrar.

Ett ändrat klimat ställer stora krav på att anpassa våra livsmiljöer till att bättre hantera stigande vattennivåer, skyfall och värmebölja. Det är en stor utmaning, men skapar samtidigt möjligheter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen