Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets remisser

Granskad:

När Boverket har tagit fram ett förslag till en ny eller ändrad regel ska författningsförslaget skickas ut på remiss till de som berörs av regeln såsom myndigheter, organisationer, kommuner och andra.

De, och alla andra, har då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissversionen är alltså det förslag till ny eller ändrad regel som skickas på remiss. Boverket går igenom alla remissvar och justerar ibland regelförslaget innan beslut. Den beslutade författningen kan därför skilja sig från remissversionen.

Underlaget till remissförslaget och inkomna remissvar publiceras på remissförslagets sida nedan. Inkomna remissvar finns publicerade på respektive remissförslags sida fram till dess regeln är beslutad.

Regelförslag som är ute på remiss

Nedan finns de remissförslag som nu är ute på remiss.

Äldre remisser

Ta del av äldre remisser från Boverket på sidan Äldre remisser.

Äldre remisser

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen