Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detta visar en LCA för en byggnad

Granskad:

En livscykelanalys (LCA) ger dig kunskap om miljöpåverkan från en byggnad, dess ingående byggdelar och dess livscykelskeden. Därmed kan en LCA visa var det finns störst möjlighet att minska byggnadens miljöpåverkan.

Här följer några exempel på vad en LCA kan visa.

Miljöpåverkan från olika skeden i livscykeln

Är det användningsskedet som ger upphov till störst miljöpåverkan? Eller är chansen att minska miljöpåverkan störst i byggskedet? En LCA ger dig överblick över miljöpåverkan från olika skeden av byggnadens livscykel.

Exempel på klimatpåverkan från olika skeden i en byggnads livscykel

Exempel på klimatpåverkan
Exempel på storleken på klimatpåverkan i de olika livscykelskedena. Notera att detta är ett exempel på hur miljöpåverkan kan redovisas i de olika skedena, storleksordningen varierar för olika byggnader. Illustration: Boverket/Infab

Miljöpåverkan från olika byggnadsdelar

Med en LCA kan du jämföra miljöpåverkan från de olika byggdelarna i en byggnad. LCA kan visa om det är väggarna eller grunden som påverkar mest och därför bör stå i fokus för att minska en viss miljöpåverkan.

Exempel på bidrag till klimatpåverkan för olika byggnadsdelar (GWP)

Exempel på hur en LCA visar vilka byggnadsdelar som bidrar till störst klimatpåverkan. Illustration: Tictac/Infab/Boverket

Miljöpåverkan från byggprodukter

Det kan skilja mycket i miljöpåverkan mellan olika byggprodukter, även om de har samma användningsområde. I en LCA för en byggnad kan detta studeras genom att du byter data för viktiga material. På så sätt kan din LCA användas som underlag för val av leverantör, se figuren nedan.

Exempel på klimatpåverkan från två olika isoleringsprodukter. Illustration: Boverket/Infab

Med en LCA kan du även utvärdera konsekvenserna av mer resurseffektiva lösningar, alltså när det går åt mindre mängd material för samma funktion.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen