Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 18 miljoner kronor

Granskad:

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2021, får 16 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 18 miljoner kronor för att utveckla verksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar.

De 16 organisationerna får bidrag för att anställa en projektledare eller för att på andra sätt stimulera till ungdomsverksamhet. Organisationerna får även bidrag för enklare ombyggnad eller anpassning av en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Hela listan med vilka föreningar som beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag finns längst ner på sidan.

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en allmän samlingslokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Insatser för att stimulera verksamheten kan exempelvis vara att anställa en projektledare eller köpa in inventarier, som teknisk utrustning för att möjliggöra en viss verksamhet. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

För att få bidrag krävs att det finns ett behov på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet, att det finns ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten och att lokalen kommer att uppfylla skäliga krav på god standard. Vidare krävs att lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor. Lokalens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en viktig aspekt i bedömningen. Lokalen ska också ha eller förväntas få en allsidig användning. Ytterligare ett krav är att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Även i år har sökande organisationer totalt sökt mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverkets samlingslokaldelegation har därför tvingats avslå flera ansökningar. Totalt kom det in 52 ansökningar på sammanlagt cirka 50,2 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget kunde sökas fram till och med den 31 augusti 2021 och beslut togs den 24 november.

Sökande som beviljats bidrag

 • Huskvarna Folkets Park, Jönköping, Jönköpings län, 1 100 000 kronor
 • Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund, Jönköping, Jönköpings län, 1 700 000 kronor
 • Papper Igelkott Xylofon (PIX), Växjö, Kronobergs län, 705 000 kronor
 • Rädda Barnens Riksförbund, Malmö, Skåne län, 1 142 000 kronor
 • Malmö e-sport, Malmö, Skåne län, 880 000 kronor
 • Motetten Folkets Husförening, Malmö, Skåne län, 1 330 000 kronor
 • Stiftelsen Fryshuset/Fryshuset Malmö, Malmö, Skåne län, 2 146 250 kronor
 • Folkets Husby, Stockholm, Stockholms län, 978 750 kronor
 • Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 960 000 kronor
 • OffStockholm, Stockholm, Stockholms län, 1 941 000 kronor
 • Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Stockholm, Stockholms län, 957 336 kronor
 • Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm, Stockholms län, 833 857 kronor
 • Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm, Stockholms län, 544 907 kronor
 • Stiftelsen Fryshuset, Göteborg, Västra Götalands län, 991 900 kronor
 • Lidköpings dataförening, Lidköping, Västra Götalands län, 790 000 kronor
 • Navet i Bergsjön, Göteborg, Västra Götalands län, 999 000 kronor
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen