Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tilläggsisolera yttertaket

Granskad:

Tilläggsisolering av yttertaket innebär att lägga isolering utvändigt. En stor fördel, jämfört med att isolera inne, är att du inte påverkar utrymmet inomhus. Isoleringen gör att vinden blir varmare, värmeförlusterna minskar och värmen och komforten ökar i huset. Ofta minskar också risken för fuktproblem på vinden. Du kan behöva söka bygglov eftersom det ofta blir en förändring av byggnadens utseende.

Tilläggsisolering av yttertak

Om du tilläggsisolerar taket utvändigt krävs oftast fler justeringar av takdetaljer än om du isolerar invändigt. Du kan behöva ändra hängrännor och tätningar av genomföringar i taket, till exempel ventilationskanaler. Därför är det bra att isolera samtidigt som du ändå gör andra åtgärder på taket.

För att få full nytta av isoleringen behöver du troligen minska ventilationen av vinden eller taket.

Välj gärna ett isoleringsmaterial som har bra isoleringsförmåga. Ju lägre ”lambda”-värde desto mer isoleringseffekt får du ut av varje centimeter. Det blir extra viktigt om det är ont om plats.

Åtgärden bör genomföras under den varma tiden på året eftersom det oftast innefattar papp- och plåtarbeten. 

Utvändig tilläggsisolering kan göras på både lutande och låglutande tak. Viktiga detaljer som påverkas av att det blir tjockare isolering på utsida taket är inringade. Exempelvis genomföringar av rör, påverkan på takavvattning (till exempel hängrännor), påverkan på vindsventilationen och infästning av takmaterial (till exempel vid taknock). Illustration: Boverket / Altefur Development

Lönsamhet och energibesparing

Det är ofta lönsamt att isolera yttertaket, om du gör det samtidigt som annan takrenovering. Hur mycket du kan spara beror bland annat på vilken metod du använder, hur välisolerat huset är från början samt var i landet huset ligger.

Andra nyttor med åtgärden

Klimatet på vinden blir bättre på vintern, genom att det blir varmare och torrare. Även inomhusmiljön i resten av huset blir bättre när innertaket blir varmare, eftersom värmesystemet får bättre förutsättningar för att värma hela huset.

Det kan även minska värmegenomslaget in till bostaden från vindsbjälklaget på sommaren och därmed ge svalare inomhusmiljö när det är varmt ute.

Med bra isolering i yttertaket blir vindsutrymmet varmare på vintern och svalare på sommaren. Illustration: Boverket / Altefur Development

Andra åtgärder som kan vara lämpliga att göra samtidigt

 • Gör isoleringen samtidigt med renovering av yttertaket så blir lönsamheten bättre.
 • Förbered för solpaneler och dragning av el på taket om det kan bli aktuellt med solceller. 

Att tänka på för att få full nytta av åtgärden

Här får du exempel på vad du kan göra för att hantera utmaningar före, under och efter åtgärden för att få full nytta av den.

Före åtgärden

 • Undersök takkonstruktionen för att se till att det inte finns fuktskador. Om det finns mögel eller röta, behöver du hitta och åtgärda orsakerna.
 • Utred om åtgärden medför att det kan bli svårare att inspektera läckor och fuktskador. Överväg att bygga in mätteknik för att underlätta kontrollerna.
 • Ta reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill göra. Det kan krävas, om åtgärden gör huset högre eller påverka utseendet på andra sätt. Läs mer på kommunens webbplats.
 • Även om det inte krävs bygglov, kan åtgärden vara otillåten, om den till exempel medför en förvanskning av en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad. Du kan fråga om råd hos de bygglovsansvariga i kommunen.
 • Ju tjockare isoleringen blir, desto mer påverkas byggnadens utseende och andra takdetaljer. Utred och planera noga utformningen av anslutningen mellan takfoten och taket, möten mellan olika takfall samt anslutningar mellan till exempel takkupor och tak. Ett tjockare tak kan också påverka husets utseende och proportioner negativt.  
 • Planera de justeringar som behövs av exempelvis taksargar, hängrännor och stuprör.
 • Se över möjligheten att minska på ventilationen när utrymmet blir varmare. Taket får inte ventileras för mycket, om isoleringen ska göra någon nytta.
 • Undersök om det krävs byggställning av säkerhetsskäl, och ta med det i planeringen.
 • Undersök om det krävs väderskydd eller att arbetet utförs stegvis.
 • Dokumentera hur mycket energi huset använder före renoveringen, så att du har något att jämföra med, när du följer upp för att se resultatet.

När åtgärden genomförs

 • Kontrollera att väderskyddet används om behovet uppstår.

Efter att åtgärden har genomförts

 • För att användningen av energi ska minska så mycket som möjligt, behöver värmesystemet justeras in, så att det har rätt inställningar. Har du termostatstyrd värme sker det automatiskt, annars behöver du justera manuellt. Anlita gärna en expert för att göra injusteringen. Värmesystem kan vara komplexa och kräva professionell kunskap för styrning och injustering.
 • Vid tilläggsisolering minskar husets värmeeffektbehov. Undersök om du kan få ett billigare elabonnemang. Om din renovering har minskat behovet av el, kan du ha möjlighet att sänka den fasta kostnaden för elabonnemanget, genom att byta till en lägre kapacitet för huvudsäkringen (”säkra ned”). Du kan också sänka kostnaden för fjärrvärme om du har ett abonnemang med en bestämd maxeffekt.
 • Följ upp hur mycket energi huset använder, under det första året efter renoveringen. Om du inte ser den minskning av energianvändning som du hade förväntat dig, så undersök om något är fel eller kan förbättras.
 • Uppdatera din underhållsplan, och beskriv ändringarna du har gjort i huset. Om det inte finns en underhållsplan för huset så är det ett bra tillfälle att skriva en. Du kan läsa mer om att göra en underhållsplan på sidan Planera och genomför underhållet på ditt hus.
  Planera och genomför underhåll på ditt hus

Här kan du få hjälp

Här får du tips om var du kan hitta mer stöd och hjälp när du ska tilläggsisolera yttertaket.

Energi- och klimatrådgivning

Du kan fråga om råd hos energi- och klimatrådgivningen i din kommun. Det är gratis, och de är opartiska och har kunskaper om ditt område.

Hitta din energi- och klimatrådgivare (på Energimyndighetens webbplats)

Energideklaration

Finns det en energideklaration för huset? Annars kan det kan vara en god idé att anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration. Då får du dessutom förslag till åtgärder för just ditt hus.

Sök och hämta energideklaration

Hitta energiexperter

Experter

Som privatperson kan det vara svårt att göra vissa saker själv. Du kan alltid ta hjälp av experter. Företagen har erfarenhet och rätt verktyg. De kan ge dig råd om renoveringen, utifrån förutsättningarna i ditt hus.

Även om du inte ska göra arbetet själv, är det bra om du lär dig mer om de åtgärder du är intresserad av. Då blir det lättare att välja rätt hantverkare, vara en bra tydlig beställare och följa arbetet under renoveringen.

Montageanvisningar

Läs gärna monteringsanvisningar från flera olika tillverkare och leverantörer. Där kan du få kunskap om hur du kan göra. Du kan också jämföra olika produkters styrkor och svagheter. Om du ska anlita ett företag för att göra jobbet, kan du dessutom skriva i avtalet att de ska följa en viss anvisning. Oftast kan du hitta anvisningarna genom att söka på internet.

Certifieringar och kvalitetssystem

För att säkerställa kvalitet och säkerhet, finns det certifieringar och kvalitetssystem för de som arbetar med exempelvis isolering, ventilation eller värmesystem. Det kan vara en god idé att läsa om vilka branschorganisationer, certifieringar och kvalitetssystem som finns, för det du planerar att göra. Du kan till exempel ha som krav i avtalet med hantverkare, att de ska ha en viss certifiering, så har du en ökad trygghet som beställare. Du kan hitta vissa certifierade och auktoriserade företag på Energimyndighetens webbplats.

När du ska anlita hantverkare (på Energimyndighetens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen