Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hem för ensamkommande barn

Granskad:

Hem för ensamkommande barn i form av hem för vård eller boende, HVB, eller liknande verksamhet berörs inte av den ändring som gjordes i plan- och byggförordningen 2016 som avser tillfälliga anläggningsboenden. Det innebär att ordinarie byggregelverk gäller för hem för ensamkommande barn.

Att ordinarie regler gäller innebär att Boverkets byggregler, BBR, ska uppfyllas. I många fall handlar det om att ta befintliga byggnader i anspråk och då ska byggreglerna tillämpas utifrån det som gäller vid ändring.

Några särskilda regler som specifikt gäller för hem för ensamkommande barn finns inte utan det gäller att tillämpa aktuella delar av reglerna utifrån aktuell verksamhets omfattning och förutsättningar i det enskilda fallet. Hem för ensamkommande barn är normalt inte att betrakta som bostäder i BBR:s mening. Det innebär exempelvis att krav på bostadsutformning eller tillgänglighet inom bostäder enligt BBR avsnitt 3 inte är tillämpliga. Det kan dock finnas vissa boenden där avsikten är att ensamkommande ungdomar ska bo självständigt i en egen bostad där bostadsreglerna kan bli tillämpliga.

När det kommer till brandskyddskraven finns det ett allmänt råd, BBR avsnitt 5:213, om att verksamhetsklass 3B, gemensamhetsboenden, bör användas för att utforma brandskyddet i hem för ensamkommande barn. Andra verksamhetsklasser kan dock bli aktuella, exempelvis verksamhetsklass 4 eller 5B då brandskyddskraven där är högre än för 3B. Vanligt boende i verksamhetsklass 3A skulle också kunna vara möjligt om den boende disponerar en egen bostadslägenhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen