På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förelägganden och förbud vid ägarbyte

I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser som reglerar vad som gäller för förelägganden, förbud och verkställighetsmedel vid ägarbyte. Olika regler gäller för förelägganden och förbud utan vite, med vite eller med löpande vite.

Förelägganden och förbud utan vite

Föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning eller ökad trafiksäkerhet samt förbud mot fortsatt användning, som riktats mot en fastighetsägare, gäller mot en ny ägare om fastigheten byter ägare. Detsamma gäller för sådana förelägganden och förbud om de riktas mot en ägare av byggnad på ofri grund. Bestämmelsen är tillämplig om ägarbyte sker genom köp, byte, gåva eller arv.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 496)

Lovföreläggande, föreläggande om underhållsutredning, förelägganden om stängsel kring industrianläggningar samt förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd gäller inte för ny ägare vid ägarbyte.

Föreläggande och förbud med vite

Föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning eller ökad trafiksäkerhet samt förbud mot fortsatt användning, som förenats med vite och riktats mot en fastighetsägare, gäller inte mot en ny ägare om fastigheten byter ägare. Det gäller även för sådana förelägganden och förbud om de riktas mot en ägare av byggnad på ofri grund. Bestämmelsen är tillämplig om ägarbyte sker genom köp, byte, gåva eller arv. Vid ägarbyte måste byggnadsnämnden ta ett nytt beslut om föreläggande eller förbud med vite och rikta detta mot den nya ägaren till fastigheten. Eftersom det ursprungliga föreläggandet eller förbudet gäller mot den tidigare ägaren måste det återkallas samt anmälan om återkallande göras till inskrivningsmyndigheten.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 496)

Andra verkställighetsmedel än vite, till exempel genomförande på den försumliges bekostnad, gäller däremot även mot en ny ägare.

Föreläggande eller förbud med löpande vite

Föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning eller ökad trafiksäkerhet samt förbud mot fortsatt användning, som förenats med löpande vite och riktats mot en fastighetsägare, gäller mot en ny ägare om fastigheten byter ägare. Bestämmelsen gäller vid ägarbyte genom köp, byte eller gåva men däremot inte vid ägarbyte som grundar sig på arv. Ett föreläggande eller förbud med löpande vite gäller dock inte mot ny ägare av en byggnad på så kallad ofri grund.

Föreläggandet eller förbudet som förenats med löpande vite börjar gälla mot den nya ägaren räknat från och med den första tidsperiod som börjar löpa efter äganderättsövergången.
En förutsättning för detta är att vitesföreläggandet eller vitesförbudet dessförinnan har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej