Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med hantering av asbest i byggnader

Granskad:

Asbest är ett ämne som har använts under lång tid i många olika sammanhang, bland annat i byggmaterial och byggprodukter. Även om användningen av asbest förbjöds inom byggsektorn 1982 finns riskerna med asbest kvar eftersom stora mängder asbest fortfarande finns kvar i byggnader i Sverige. Asbest är ett hälsofarligt ämne och därför är det viktigt att känna till riskerna med att exponeras för asbestfibrer i samband med ombyggnad, rivning, sanering, transport och avfallshantering.

Undvik risker när du hanterar asbesthaltiga material och produkter

Asbest finns i många olika material och produkter i en byggnad och därför är det stor sannolikhet att man stöter på asbest i samband med renovering, ombyggnad och rivning. Det är främst byggnader som är byggda mellan åren 1940 och 1970 som innehåller asbest, men den kan även finnas i äldre byggnader.

Läs mer om var i byggnader asbest kan förekomma, se fliken "Frågor och svar".

Asbest kan förekomma på många olika platser i byggnader. Illustration: Altefur Development/Boverket

Så länge asbest är inkapslad eller förekommer i bunden form är det ingen fara för hälsan, men bearbetas asbesten så att det dammar eller lossnar bitar, blir det en fara för både dig själv och andra som vistas i byggnaden. Dammet som uppstår innehåller mycket små och vassa asbestfibrer som kan ta sig djupt ner i lungorna vid inandning och på sikt orsaka allvarliga sjukdomar i andningsorganen.

Eftersom asbest är vanligt förekommande och hälsokonsekvenserna är allvarliga är det viktigt att skaffa sig kunskaper om hur man bör gå till väga för att minska riskerna i hela kedjan från asbestinventering och sanering till transport och avlämnande av asbestavfall.

Under fliken "Frågor & svar" hittar du tips, råd och de vanligaste frågorna och svaren om hantering av asbest i byggnader.

För att förhindra att asbestfibrer sprids i en byggnad måste alla delmoment göras på rätt sätt. Det finns mycket att tänka på när det gäller regler, skydds- och saneringsutrustning och annat, så kontakta gärna myndigheter, analyslaboratorier och saneringsfirmor i god tid innan för att förbereda arbetet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen