Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för detaljplan mellan 2011-2014

Granskad:

Vid framtagande av detaljplaner som påbörjats mellan den 2 maj 2011 och den 31 december 2014 gäller tidigare regler i plan- och bygglagen. Det innebär att planer som påbörjats under denna period även fortsättningsvis ska handläggas med normalt eller enkelt förfarande.

Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur detaljplaner ska tas fram. Reglerna gäller för detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2015. För planer som påbörjats innan dess ska tidigare bestämmelser tillämpas. Det innebär att kommunen fortsätter att handlägga sina pågående detaljplaner med normalt eller enkelt förfarande.

Information om planprocessen så som den reglerats mellan den 2 maj 2011 och den 31 december 2014 finns samlad i en pdf. Här kan du läsa om hur normalt och enkelt förfarande går till.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen