Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartor riksintressen

Granskad:

Här redovisas de geografiska riksintressena enligt miljöbalken 4 kapitlet samt riksintresseanspråk från centrala myndigheter enligt miljöbalken 3 kapitlet.

Geografisk överblick över riksintressena

I sin nationella samordningsroll, tillhandahåller Boverket den här karttjänsten som ger en samlad bild över de nationella riksintressena.

Det är länsstyrelsens roll att förse kommunerna med planeringsunderlag, vi kan därför inte garantera att de kartskikt som publiceras är aktuella eftersom vi inte har det formella ansvaret att publicera underlagen och därför inte heller processer för att uppdatera informationen i kartan.

Kartan är senast uppdaterad 2023-02-23.

Riksintressen (karttjänst)

Exempel på riksintressenas utbredning i Östergötland. Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen