Bostadsmarknaden i regioner och kommuner

Boverket analyserar svaren från bostadsmarknadsenkäten dels på riksnivå, dels utifrån en indelning av landets 290 kommuner i sju grupper.

Kommunerna delas in utifrån folkmängd och geografisk placering i förhållande till en högskola eller en större stad.

Storstadsregionen Storstockholm

Storstockholm består av Stockholms läns samtliga 26 kommuner, där Stockholms stad är störst med drygt 960 000 invånare. Minsta kommunen är Nykvarn med cirka 10 900 invånare.

Sammanlagt har Storstockholm en folkmängd på drygt 2,3 miljoner, vilket är omkring 23 procent av Sveriges totala befolkning.

Storstadsregionen Storgöteborg

Storgöteborg består av 13 kommuner som ligger nära Göteborgs stad. Kommungruppen ska inte förväxlas med Västra Götalands län som består av 49 kommuner. Största kommunen är Göteborgs stad med cirka 570 000 invånare. Minst är Öckerö kommun med upp emot 13 000 invånare.

Sammanlagt har Storgöteborg en folkmängd på strax över 1 miljon, vilket är cirka 10 procent av Sveriges totala befolkning.

Storstadsregionen Stormalmö

Den sista av de tre storstadsregionerna är Stormalmö, som består av 12 kommuner. Störst bland gruppens kommuner är Malmö stad med ungefär 340 000 invånare. Minst är Skurups kommun med nästan 15 800 invånare.

Sammanlagt har Stormalmö en folkmängd på cirka 730 000, vilket är cirka 7 procent av Sveriges totala befolkning.

Högskolekommuner med fler än 75 000 invånare

I gruppen med större högskolekommuner ingår exempelvis Uppsala och Linköpings kommun. Totalt finns 17 kommuner i Sverige som har högskola eller universitet och fler än 75 000 invånare. Notera att de högskolekommuner som tillhör någon av de tre storstadsregionerna inte är inräknade i grupperna med högskolekommuner.

Gruppens totala folkmängd är drygt 2 miljoner. Det är cirka 21 procent av Sveriges totala befolkning, vilket ungefär motsvarar invånarantalet i Storstockholm.

Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare

Bland högskolekommunerna med färre än 75 000 invånare finns till exempel Kalmar och Varberg. Gruppen innehåller sammanlagt 13 kommuner spridda över hela landet.

Gruppen har sammanlagt en folkmängd på cirka 750 000, vilket är drygt 7 procent av Sveriges totala befolkning.

Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare

Vid sidan om storstadsregionerna och högskolekommunerna återstår två grupper med landets övriga kommuner. I gruppen kommuner med fler än 25 000 invånare ingår sammanlagt 36 kommuner.

Dessa kommuner har en sammanlagd folkmängd på drygt 1,2 miljoner, och utgör cirka 12 procent av Sveriges totala befolkning.

Övriga kommuner med färre än 25 000 invånare

I den sista kommungruppen finns 173 kommuner, alla med en folkmängd under 25 000 invånare. Gruppen i sin helhet har en folkmängd på lite mer än 2 miljoner och utgör nästan 20 procent av landets totala folkmängd. Det är ungefär lika många som bor i Storstockholm eller i gruppen större högskolekommuner.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej