På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden i regioner och kommuner

Granskad:

Boverket analyserar svaren från bostadsmarknadsenkäten dels på riksnivå, dels utifrån en indelning av landets 290 kommuner i sju grupper. Kommunerna delas in utifrån folkmängd och geografisk placering i förhållande till en högskola eller en större stad.

Storstadsregionen Storstockholm

Storstockholm består av Stockholms läns samtliga 26 kommuner, där Stockholms stad är störst med cirka 975 000 invånare. Minsta kommunen är Nykvarn med 11 200 invånare.

Sammanlagt har Storstockholm en folkmängd på närmare 2,4 miljoner, vilket är 23 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med nästan 15 000 invånare under 2020, en ökning som var ungefär hälften så stor som året innan.

Storstadsregionen Storgöteborg

Storgöteborg består av 13 kommuner som ligger runt Göteborg, inklusive Göteborgs stad. Kommungruppen ska inte förväxlas med Västra Götalands län som består av 49 kommuner. Största kommunen är Göteborgs stad med drygt 583 000 invånare. Minst är Öckerö kommun med knappt 13 000 invånare.

Sammanlagt har Storgöteborg en folkmängd på strax över 1 miljon, vilket är cirka 10 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med ungefär 7 700 invånare under 2020, en ökning som var något mer än hälften så stor som året innan.

Storstadsregionen Stormalmö

Den sista av de tre storstadsregionerna är Stormalmö, som består av 12 kommuner. Störst bland gruppens kommuner är Malmö stad med närmare 348 000 invånare. Minst är Skurups kommun med nästan 16 000 invånare.

Sammanlagt har Stormalmö en folkmängd på cirka 748 000, vilket är cirka 7 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med cirka 7 600 invånare under 2020, en ökning som var cirka 25 procent lägre jämfört med 2019.

Högskolekommuner med fler än 75 000 invånare

I gruppen med större högskolekommuner ingår exempelvis Uppsala och Linköping med 234 000 respektive 165 000 invånare. Totalt finns 17 kommuner i Sverige som har högskola eller universitet och fler än 75 000 invånare. Notera att de högskolekommuner som tillhör någon av de tre storstadsregionerna inte är inräknade i grupperna med högskolekommuner.

Gruppens totala folkmängd är närmare 2,2 miljoner. Det är cirka 21 procent av Sveriges totala befolkning, vilket motsvarar ungefär invånarantalet i Storstockholm. Folkmängden ökade med drygt 16 000 invånare under 2020, nästan hälften så stor ökning som året innan.

Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare

Bland högskolekommunerna med färre än 75 000 invånare finns till exempel Kalmar och Skellefteå. Gruppen innehåller sammanlagt 13 kommuner spridda över hela landet.

Gruppens totala folkmängd är cirka 758 000, vilket är drygt 7 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med cirka 2 700 invånare under 2020.

Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare

Vid sidan om storstadsregionerna och högskolekommunerna återstår två grupper med landets övriga kommuner. I gruppen kommuner med fler än 25 000 invånare ingår sammanlagt 36 kommuner.

Dessa kommuner har en sammanlagd folkmängd på närmare 1,3 miljoner, och utgör cirka 12 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med drygt 3 100 invånare under 2020, vilket var ungefär hälften så stor ökning av invånarantalet jämfört med 2019.

Övriga kommuner med färre än 25 000 invånare

I den sista kommungruppen finns 173 kommuner, alla med en folkmängd under 25 000 invånare.

Gruppen i sin helhet har en folkmängd på lite mer än 2 miljoner och utgör drygt 19 procent av landets totala folkmängd. Det är nästan lika många som bor i Storstockholm eller i gruppen större högskolekommuner. Folkmängden minskade med 360 invånare under 2020. Detta är den enda gruppen med ett minskande invånarantal sedan 2019.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen