Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden i regioner och kommuner

Granskad:

Boverket analyserar svaren från bostadsmarknadsenkäten dels på riksnivå, dels utifrån en indelning av landets 290 kommuner i 7 grupper. Kommunerna delas in utifrån folkmängd och geografisk placering i förhållande till en högskola eller en större stad.

Storstadsregionen Storstockholm

Storstockholm består av Stockholms läns samtliga 26 kommuner, där Stockholms stad är störst med cirka 985 000 invånare. Minsta kommunen är Nykvarn med 11 700 invånare.

Sammanlagt har Storstockholm en folkmängd på drygt 2,4 miljoner, vilket är 23 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med drygt 25 000 invånare under 2022.

Storstadsregionen Storgöteborg

Storgöteborg består av 13 kommuner som ligger runt Göteborg, inklusive Göteborgs stad. Kommungruppen ska inte förväxlas med Västra Götalands län som består av 49 kommuner. Största kommunen är Göteborgs stad med närmare 597 000 invånare. Minst är Öckerö kommun med 12 800 invånare.

Sammanlagt har Storgöteborg en folkmängd på strax över 1 miljon, vilket är cirka 10 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med ungefär 12 700 invånare under 2022.

Storstadsregionen Stormalmö

Den sista av de tre storstadsregionerna är Stormalmö, som består av 12 kommuner. Störst bland gruppens kommuner är Malmö stad med närmare 357 000 invånare. Minst är Skurups kommun med drygt 16 700 invånare.

Sammanlagt har Stormalmö en folkmängd på närmare 766 000, vilket är cirka 7 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med drygt 9 100 invånare under 2022.

Högskolekommuner med fler än 75 000 invånare

I gruppen större högskolekommuner ingår exempelvis Uppsala och Linköping med närmare 242 000 respektive 167 000 invånare. Totalt finns 17 kommuner i Sverige som har högskola eller universitet och fler än 75 000 invånare. Notera att de högskolekommuner som tillhör någon av de tre storstadsregionerna inte är inräknade i grupperna med högskolekommuner.

Gruppens totala folkmängd är närmare 2,2 miljoner. Det är cirka 21 procent av Sveriges totala befolkning, vilket ungefär motsvarar invånarantalet i Övriga mindre kommuner. Folkmängden ökade med närmare 17 000 invånare under 2022.

Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare

Bland högskolekommunerna med färre än 75 000 invånare finns till exempel Skellefteå och Kalmar med närmare 74 000 respektive 72 000 invånare. Den mista kommunen är Karlshamn med 32 000 Invånare. Gruppen innehåller sammanlagt 13 kommuner spridda över hela landet.

Gruppens totala folkmängd är cirka 766 000, vilket är drygt 7 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med knappt 3 600 invånare under 2022.

Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare

Vid sidan om storstadsregionerna och högskolekommunerna återstår två grupper med landets övriga kommuner. I gruppen kommuner med fler än 25 000 invånare ingår sammanlagt 36 kommuner.

Kommunerna i den här gruppen har en sammanlagd folkmängd på närmare 1,3 miljoner, vilket utgör cirka 12 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med drygt 4 800 invånare under 2022.

Övriga kommuner med färre än 25 000 invånare

I den sista kommungruppen finns 173 kommuner.

Gruppen i sin helhet har en folkmängd på lite mer än 2 miljoner vilket utgör 19 procent av landets totala folkmängd. Det är nästan lika många som bor i gruppen större högskolekommuner. Folkmängden i denna kommungrupp minskade med 1 500 invånare under 2022. Detta kan vara värt att jämföra med året innan, då folkmängden i gruppen ökade med 5 800 invånare.

Mer detaljerad information finns hos SCB.

Befolkningsstatistik (på Statistiska centralbyråns webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen