På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden i regioner och kommuner

Granskad:

Boverket analyserar svaren från bostadsmarknadsenkäten dels på riksnivå, dels utifrån en indelning av landets 290 kommuner i sju grupper.

Kommunerna delas in utifrån folkmängd och geografisk placering i förhållande till en högskola eller en större stad.

Storstadsregionen Storstockholm

Storstockholm består av Stockholms läns samtliga 26 kommuner, där Stockholms stad är störst med drygt 970 000 invånare. Minsta kommunen är Nykvarn med 11 000 invånare.

Sammanlagt har Storstockholm en folkmängd på närmare 2,4 miljoner, vilket är 23 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med nästan 33 000 invånare under 2019.

Storstadsregionen Storgöteborg

Storgöteborg består av 13 kommuner som ligger runt Göteborg, inklusive Göteborgs stad. Kommungruppen ska inte förväxlas med Västra Götalands län som består av 49 kommuner. Största kommunen är Göteborgs stad med närmare 580 000 invånare. Minst är Öckerö kommun med knappt 13 000 invånare.

Sammanlagt har Storgöteborg en folkmängd på strax över 1 miljon, vilket är cirka 10 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med ungefär 13 600 invånare under 2019.

Storstadsregionen Stormalmö

Den sista av de tre storstadsregionerna är Stormalmö, som består av 12 kommuner. Störst bland gruppens kommuner är Malmö stad med drygt 340 000 invånare. Minst är Skurups kommun med nästan 16 000 invånare.

Sammanlagt har Stormalmö en folkmängd på cirka 741 000, vilket är cirka 7 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med drygt 10 300 invånare under 2019.

Högskolekommuner med fler än 75 000 invånare

I gruppen med större högskolekommuner ingår exempelvis Uppsala och Linköping med 231 000 respektive 163 000 invånare. Totalt finns 17 kommuner i Sverige som har högskola eller universitet och fler än 75 000 invånare. Notera att de högskolekommuner som tillhör någon av de tre storstadsregionerna inte är inräknade i grupperna med högskolekommuner.

Gruppens totala folkmängd är drygt 2,1 miljoner. Det är cirka 21 procent av Sveriges totala befolkning, vilket motsvarar ungefär invånarantalet i Storstockholm. Folkmängden ökade med drygt 28 400 invånare under 2019.

Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare

Bland högskolekommunerna med färre än 75 000 invånare finns till exempel Kalmar och Skellefteå. Gruppen innehåller sammanlagt 13 kommuner spridda över hela landet.

Gruppens totala folkmängd är cirka 755 000, vilket är drygt 7 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med drygt 5 000 invånare under 2019.

Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare

Vid sidan om storstadsregionerna och högskolekommunerna återstår två grupper med landets övriga kommuner. I gruppen kommuner med fler än 25 000 invånare ingår sammanlagt 36 kommuner.

Dessa kommuner har en sammanlagd folkmängd på cirka 1,3 miljoner, och utgör cirka 12 procent av Sveriges totala befolkning. Folkmängden ökade med närmare 6 400 invånare under 2019.

Övriga kommuner med färre än 25 000 invånare

I den sista kommungruppen finns 173 kommuner, alla med en folkmängd under 25 000 invånare.

Gruppen i sin helhet har en folkmängd på lite mer än 2 miljoner och utgör nästan 20 procent av landets totala folkmängd. Det är ungefär lika många som bor i Storstockholm eller i gruppen större högskolekommuner. Folkmängden ökade med närmare 700 invånare under 2019.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen