Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets regler för byggande

Granskad:

Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för byggande. Vilka regler du behöver känna till och följa beror på vad du vill bygga eller ändra. Här beskriver vi var du hittar vad, här på webbplatsen.

Lag & rätt

Här hittar du reglerna, både gällande regler och tidigare. Varje regel som Boverket ger ut har en egen sida, till exempel en sida för Boverkets byggregler, BBR och en sida för Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE. På varje regelsida under relaterad information finns kompletterande material för just den regeln i form av konsekvensutredningar.

Remiss av förslag till regler

Allt som oftast arbetar vi med att ändra någon av våra regler, eller så skriver vi nya. Här hittar du remissversion av förslag till regler.

PBL kunskapsbanken

På PBL kunskapsbanken finns vägledning om Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. PBL kunskapsbanken riktar sig till dig som har en hel del förkunskap. Sidorna utvecklas kontinuerligt.

Ämnessidor

Vi har delat in vår information på olika sätt. Under Lag & rätt pratar vi om en specifik regel i taget. Men du kan också läsa utifrån ett ämne, till exempel bostadsutformning, brandskydd eller personsäkerhet, som kanske är berörda av flera olika regler.

På ämnessidorna finns mycket matnyttigt, till exempel länkar till fördjupningsmaterial. Här finns också frågor och svar om ämnet.

Begrepp för regler och regelskrivning

Inom regelgivningen förekommer det ord där man kan behöva en förklaring, till exempel föreskrift, allmänt råd, grundförfattning, omtryck och konsoliderad version.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om bl.a. byggande.

Riksdagen

Riksdagen beslutar om plan- och bygglagen (2010:900). Sveriges riksdags webbplats

Regeringen

Regeringen beslutar om plan- och byggförordningen (2011:338). www.regeringen.se

Kommunen

Kommunens byggnadsnämnd besvarar frågor i det enskilda byggärendet.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen