Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förbud

Granskad:

Om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Förbuden kan kombineras med vite.

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd för ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd:

  • ska beslutas när det är uppenbart att arbetet eller åtgärden äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa,
  • får beslutas om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot bestämmelser eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn, eller
  • får beslutas om arbetet inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan.

Förbud mot användning av byggnadsverk

Förbud mot användning av hela eller delar av ett byggnadsverk får beslutas om:

  • byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det, eller
  • det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen