Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att förstå värden och ställa krav på kvalitet

Granskad:

Värdena i en gestaltad livsmiljö skapas när flera delar samspelar till en helhet som både är funktionell, hållbar i längden och välfungerande estetiskt. På den här sidan vill vi visa hur man kan se och förstå vilka värden man önskar. Då kan man också ställa de kraven i en upphandling.

Synliggöra värden

Vägen fram till ett avtal med en leverantör som har förmåga att skapa kvalitet i gestaltad livsmiljö är inte alltid spikrak. Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Material och upplevelser kan tas som utgångspunkt för värdebeskrivningar. När ni som offentliga beställare ser sambanden mellan de materialmässiga och upplevelsemässiga värdena och att de beror av varandra finns goda förutsättningar att nå kvalitet i gestaltad livsmiljö.

Material är konkreta och äger objektiva obestridbara egenskaper. Dessa egenskaper är möjliga att beskriva med mätbara värden till exempel hållfasthet, rötbeständighet och hur lätta de är att bearbeta. Material kan även beskrivas med hur hållbara de är ur ett miljömässigt perspektiv.

Upplevelser är mer subjektiva och låter sig säkrast beskrivas med ord. Det kan till exempel vara kulturhistoriska, konstnärliga, arkitektoniska, estetiska eller sociala värden som påverkar din upplevelse. De upplevelsemässiga värdena påverkas dock i hög grad av hur materialen har bearbetats, det vill säga hantverk och tillverkningsmetoder.

Oavsett material och upplevelser är inte den gestaltade miljön fullödig om den inte är ändamålsenlig. Funktion och relation till omgivningen är avgörande för det långsiktiga värdet av investeringen.

Det går mycket bra att arbeta med både konkreta mätbara krav och upplevelse- eller gestaltningsmässiga krav i samma upphandling. Beställaren behöver dock alltid kunna redovisa hur kvaliteten kommer att bedömas och att det görs på ett objektivt och transparent sätt.

Läs vidare under ”Relaterad information” om hur kvalitetsparametrar byggs upp kring principer och nyckelfrågor och hur myndigheter kan stödja er med att synliggöra värden i gestaltad livsmiljö. Europeiska kulturministrar antog i Davos 2018 en deklaration om hur en högkvalitativ ”Baukultur” kan uppnås. Deklarationen belyser bland annat hur kvalitet i gestaltad livsmiljö kan beskrivas genom olika parametrar. Kvalitetsparametrarna byggs upp kring principer och nyckelfrågor, mer information om detta finns på Davos Declarations webbplats, se "Relaterad information".

Värden som ryggrad i processen

Genom att dela upp de värden man som offentlig beställare vill skapa blir det lättare att identifiera och prioritera dem inför en upphandling. Det finns en logisk kedja mellan de behov beställaren har, de värden beställaren vill se i slutresultatet och de färdigheter en leverantör behöver ha för att skapa värdena. I detta resonemang finns kärnan till tilldelningskriterier vid offentlig upphandling.

Vill du läsa mer om olika sätt att beskriva värden se ”Relaterad information”.

Se även övriga vägledningar inom gestaltad livsmiljö och andra offentliga organisationers metoder för att identifiera och beskriva värden i gestaltad livsmiljö under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen