Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Material i kontakt med dricksvatten

Granskad:

Samhället ställer krav på dricksvattnets kvalitet och på de material som kommer i kontakt med dricksvattnet. Kraven på dricksvattnets kvalitet ställs i föreskrifter från Livsmedelsverket. Kraven på material i kontakt med dricksvatten ställs i huvudsak genom regler om byggande.

Det är dricksvattenproducenten som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVFS 2022:12). Vattnet ska uppfylla kraven när det lämnar vattenverket och när det når konsumenten.

För att distributionen av dricksvatten inte ska försämra kvaliteten måste materialen i distributionsnäten vara lämpliga för kontakt med dricksvatten. Även installationerna från förbindelsepunkt till kran, exempelvis ledningar, kopplingar och kranar, får inte påverka dricksvattenkvaliteten mer än nödvändigt.

I menyn till vänster finns vägledning för dricksvattenproducenter, materialtillverkare, tillverkare av produkter för tappvatteninstallationer, byggherrar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsumenter och andra intressenter. Syftet är att informera om vilka regler som ställs på dricksvatten och installationer, samt vem som har ansvaret för att reglerna uppfylls.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen