På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Material i kontakt med dricksvatten

Granskad:

För att vi alla ska ha tillgång till ett rent och hälsosamt dricksvatten ställer samhället både krav på dricksvattnets kvalitet och krav på de material som kommer i kontakt med dricksvattnet. Kraven på dricksvattnets kvalitet ställs i föreskrifter från Livsmedelsverket. Kraven på material ställs i huvudsak genom regler om byggande.

Det är dricksvattenproducenten som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten. Vattnet ska uppfylla dessa krav både när det lämnar vattenverket och när det når konsumenten.

För att distributionen av dricksvatten inte ska försämra dess kvalitet måste materialen i distributionsnäten vara lämpliga för detta. När vattnet slutligen når konsumenten gäller det att också de installationer som finns hos konsumenten, till exempel ledningar, kopplingar och kranar för tappvatten i en byggnad, inte påverkar dricksvattenkvaliteten mer än nödvändigt.

Under rubrikerna i menyn finns texter som ska vägleda dricksvattenproducenter, materialtillverkare, tillverkare av produkter för tappvatteninstallationer, byggherrar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsumenter och andra intressenter. Syftet med vägledningstexterna är att informera om vilka regler som ställs på dricksvatten och installationer, samt vem som har ansvaret för att reglerna uppfylls.

Myndigheter ansvarar för olika delar inom dricksvattenområdet

Ett exempel på det är Kemikalieinspektionen, en myndighet under regeringen som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Kemikalieinspektionen arbetar bland annat med att utveckla lagstiftning för att ämnen som används i varor och kemiska produkter ska vara säkra. Syftet är att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. På Kemikalieinspektionens webbplats kan man läsa mer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen