Välkommen till handboken

Handboken är i första hand till för dig som utarbetar förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen.

Men även du som vill ha en överblick över kommunens ansvar och möjligheter när det gäller bostadsförsörjningen kan ha nytta av handboken.

Handboken innehåller tips på källor och exempel på hur man kan gå till väga samt information om vad som gäller enligt lag. Det finns också ett antal exempel på riktlinjer för bostadsförsörjningen från olika kommuner.

Bostadsmarknadsenkäten 2021

Resultatet från BME 2021

Bostadsmarknadsenkäten, BME, skickas ut till samtliga kommuner varje år, i början av december. Syftet med enkäten är att kunna skapa en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. Kommunernas medverkan och engagemang bidrar till resultatets höga kvalitet och tillförlitlighet.

Resultatet av BME 2021

Nyheter från Boverket

Läs fler nyheter