På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok

Välkommen till handboken

  Handboken är i första hand till för dig som tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i din kommun.

  Men även du som vill ha allmän information om hur en kommun kan arbeta med bostadsförsörjningen kan ha nytta av handboken.

  Handboken innehåller tips och exempel på hur man kan gå till väga samt information om vad som gäller enligt lag. Dessutom innehåller den ett antal goda exempel på riktlinjer från olika kommuner.

  Bidrag för bostadsbyggande

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet.

  Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och 1,3 miljarder kronor fördelas under 2018.

  Ett av kraven för att få ta del av stödet är att kommunen har antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen.

  Kommunerna kan söka stödet mellan 1 augusti - 1 oktober 2018.

  Läs mer om statsbidraget