Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planering för bostadsförsörjning – en handbok

Välkommen till handboken

Den här handboken riktar sig i första hand till dig som utarbetar förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Den ger också en överblick över kommunens ansvar och möjligheter när det gäller bostadsförsörjningen, för alla som på olika nivåer arbetar med eller ansvarar för de här frågorna.

Här finns tips på källor och underlag, förslag på hur man kan lägga upp arbetet samt information om vad som gäller enligt lag. Vi ger också ett antal exempel på riktlinjer för bostadsförsörjningen från olika kommuner.

Ur innehållet

Lagbok och person som arbetar vid dator.

Bostadsförsörjningslagen

Lagkrav

Bostadsförsörjningslagen ändrades den 1 oktober 2022. Lagändringen innebär bland annat att kommunen ska analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med.

Illustration på en stad med olika typer av byggnader.

Bostadsbehov som inte tillgodoses

Lagkrav

Sedan bostadförsörjningslagen ändrades den 1 oktober ska kommunerna analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden och presentera detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Boverket har tagit fram underlag, mått på bostadsbrist, som kommunerna ska använda till stöd för analysen.

Flyttlåda och en person står på gatan. Bara benen syns. Foto.

Rätt till bostad?

Vägledning

Det finns ett lagstiftat ansvar för bostadsförsörjningen och detta ansvar omfattar alla som har sin hemvist i kommunen. Det innebär dock inte att det finns en juridiskt utkrävbar rätt till bostad för den enskilde. Här ger vi en överblick över de lagar, konventioner och andra sammanhang som är relevanta vid tolkningen av rätten till bostad.

Handläggare har möte vid ett bord.

En process i flera steg

Vägledning

Att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjningen handlar inte bara om att ta fram det dokument som kommunfullmäktiga ska ta ställning till utan ska ses som en process, som även omfattar analys av underlag, framtagande av en strategi för genomförandet och uppföljning av antagna riktlinjer.

Snickarbälte med hammare och andra verktyg.

Kommunens verktyg

Vägledning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen är kommunens övergripande styrmedel i planeringen för bostadsförsörjningen. Du som arbetar med att ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen behöver känna till vilka verktyg som står till kommunens förfogande när det gäller genomförandet av programmet.

Ett par med barnvagn står på en höjd och blickar ut över en stad. Foto.

Befolkningsutveckling

Vägledning

En demografisk analys kan börja med en redovisning av befolkningens sammansättning och befolkningsutvecklingen hittills. Det behövs ett underlag som visar hur det ser ut dels för kommunen som helhet, dels i olika kommundelar.

Tillbaka till toppen