På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok

Välkommen till handboken

Handboken är i första hand till för dig som tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i din kommun.

Men även du som vill ha allmän information om hur en kommun kan arbeta med bostadsförsörjningen kan ha nytta av handboken.

Handboken innehåller tips och exempel på hur man kan gå till väga samt information om vad som gäller enligt lag. Dessutom innehåller den ett antal goda exempel på riktlinjer från olika kommuner.

Bostadsmarknadsenkäten 2019

Resultatet från BME 2019 är publicerat

Bostadsmarknadsenkäten, BME, skickas ut till samtliga kommuner varje år, i början av december. Syftet med enkäten är att kunna skapa en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. Kommunernas medverkan och engagemang bidrar till resultatets höga kvalitet och tillförlitlighet.

Resultatet av BME 2019

Tillbaka till toppen