Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturlokaler som får bidrag 2023

Granskad:

Samlingslokaldelegationen beslutade den 21 februari 2023 att bevilja bidrag till sex länsmuseer, två övriga museer, två teatrar och en övrig kulturlokal. Totalt har i år cirka 11,6 miljoner kronor fördelats till 14 projekt i kulturlokaler runt om i landet.

I år har bidraget framför allt gått till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning samt ombyggnader. Boverket fick denna gång in 29 ansökningar om sammanlagt cirka 36 miljoner kronor.

Om bidraget

Samlingslokaldelegationen beslutar om bidrag till kulturlokaler som tillhör någon annan än staten. I första hand ges bidrag till projekt som avser lokaler för länsmuseer.

Beslut om fördelning av tillgängliga medel tas av Samlingslokaldelegationen vid ett tillfälle före utgången av februari månad varje år.

För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara angeläget och aktuellt ur ett lokalt och regionalt kulturpolitiskt perspektiv.

Inför prövning av bidrag inhämtar Boverket yttrande från Statens kulturråd.

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke statliga kulturlokaler är i februari 2024 och sista dag för att komma in med ansökan till Boverket är den 30 september 2023.

Kulturlokaler som beviljats bidrag

 • Kalvsnäs och Kratten byalag, Hofors, Gävleborgs län, 159 410 kronor
 • Kalmar Konstförening/Designarkivet, Nybro, Kalmar län, 700 000 kronor
 • Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Lund, Skåne län, 1 437 500 kronor
 • Funnys Äventyr i Malmö, Malmö, Skåne län, 494 470 kronor
 • Västerbottens Museum AB, Umeå, Västerbottens län, 656 000 kronor
 • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, Västernorrlands län, 778 950 kronor
 • Kinnarumma Hembygdsförening, Borås, Västra Götalands län, 113 750 kronor
 • Stiftelsen Bohusläns museum, Uddevalla, Västra Götalands län, 1 594 635 kronor
 • Region Örebro län, Örebro, Örebro län, 3 133 550 kronor
 • Shakespearefabriken i Vadstena, Vadstena, Östergötlands län, 454 651 kronor
 • Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Norrköping, Östergötlands län, 82 400 kronor
 • Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Linköping, Östergötlands län, 1 973 828 kronor
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen