Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om klimatdeklarationer

English translation of the report with limit values for climate impact from buildings

Nyhet 7 juli 2023

In February 2022, the government commissioned the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) to submit proposals on how to accelerate the introduction of limit values for climate impact from buildings and expand the application of climate declarations. On 10 May 2023, Boverket submitted a final report to the government. Now the report is translated to English.

Boverkets klimatdatabas uppdaterad

Nyhet 25 januari 2023

Boverkets klimatdatabas uppdaterades den 24 januari i samband med att e-tjänsten ”Testa att registrera en klimatdeklaration ” lanserades.

Testa att registrera en klimatdeklaration i Boverkets nya e-tjänst

Nyhet 24 januari 2023

E-tjänsten ”Registrera en klimatdeklaration” finns nu i en version där du kan testa att fylla i de uppgifter som efterfrågas i en klimatdeklaration och klicka dig igenom stegen i e-tjänsten utan att några uppgifter sparas. I samband med att e-tjänsten ”Testa att registrera en klimatdeklaration ” lanseras uppdateras även Boverkets klimatdatabas med nya byggprodukter, uppdaterade klimatdata för energislag och mindre korrigeringar.

Vad behöver byggnadsnämnderna veta om klimatdeklarationer?

Nyhet 28 oktober 2022

Vad som krävs för att få slutbesked vid uppförande av nya byggnader ändrades den 1 januari 2022. Det krävs numera även att byggherren visar att byggnaden har klimatdeklarerats eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en klimatdeklaration. De nya bestämmelserna gäller för byggnader där bygglov har sökts den 1 januari 2022 eller senare.

Hjälp oss utvärdera kommunikationen om klimatdeklaration

Nyhet 10 oktober 2022

I arbetet med införandet av krav på klimatdeklaration har information i god tid till berörda aktörer varit viktigt. Vi vill därför undersöka hur väl informationen nått ut. Vi hoppas du vill hjälpa oss genom att svara på några frågor i vår undersökning.

Tillbaka till toppen