På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheter till anpassningar och avsteg för hygien, hälsa och miljö

Granskad:

Nedan hittar du en sammanfattning av de möjligheter till anpassningar och avsteg som Boverket bedömt lämpliga att göra med avseende på hygien, hälsa och miljö och som återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Tillgång till dagsljus m.m.

Utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ska enligt BBR 6:322 ha god tillgång till direkt dagsljus. Anpassning av kravet kan göras genom att tillgången till direkt dagsljus i sovrum inte behöver vara god. I övriga utrymmen kan kravet anpassas efter rummets avsedda användning.se ATA 3 kap. 1§. Möjlighet till så kallad utblick behöver heller inte finnas, sa ATA 3 kap. allmänt råd till 6:322 BBR.

Rumshöjd

Avsteg från BBR:s krav på rumshöjd kan göras i skälig omfattning utifrån rummets avsedda användning. Rumshöjden bör inte vara lägre än 2,10 m i sovrum för upp till 6 personer. I sovrum för fler personer bör takhöjden vara minst 2,4 m, se ATA 3 kap. allmänna råd till 3:31 BBR.

Fukt

Vid bedömning av hur användningen eller byggtekniska ändringar påverkar högsta tillåtna fukttillstånd kan hänsyn tas till den tid som det tillfälliga anläggningsboendet ska användas.

Det kan vara möjligt att göra avsteg från kravet på att kryputrymmen ska vara inspekterbara, se ATA 3 kap. 4 §. Däremot kan de av praktiska skäl behöva göras åtkomliga för att genomföra reparationer och åtgärder. Det är dock viktigt att förvissa sig om att högsta tillåtna fukttillstånd inte överskrids i uteluftsventilerade krypgrunder. Det är också viktigt att markmaterialen under byggnaden består av oorganiskt material utan inblandning av organiskt material, jordar eller växtdelar.

För dolda ytor i rum och byggnadsdelar kan avsteg från kraven i BBR 6:5334 göras i skälig omfattning förutsatt att det i verksamheten finns tillsyn över dessa utrymmen och att eventuella vattenläckage bedöms vara enkla att åtgärda.

Vatten och avlopp

Reglerna om vatten och avlopp syftar främst till att säkerställa en god vattenkvalitet och att undvika skadlig mikrobiell tillväxt, till exempel legionella. Möjlighet till undantag från kraven i avsnitt 6:622 i BBR är därmed inte möjligt, se ATA 3kap. 5 §.

Ventilation

Reglerna om luftkvalitet och ventilation är tillämpliga på tillfälliga anläggningsboenden. Eftersom personbelastningen ofta är hög finns det ingen möjlighet till avsteg från de allmänna funktionskraven på luftkvalitet i avsnitt 6:21 BBR, se ATA 3 kap. 2 §.

Vissa av reglerna om ventilationsflöden är dock begränsade till att avse bostäder, och de blir då inte tillämpliga på tillfälliga anläggningsboenden. Lokaler som är arbetsplatser ska uppfylla arbetsmiljölagen. Även miljöbalkens krav ska uppfyllas. Regler om ventilation och luftkvalitet som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten ger ut behöver därför beaktas vid projektering av ventilationen.

Läs mer

Under rubriken "På Boverket" i relaterad information kan du ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA - BFS 2016:5.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen