På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunala hyresgarantier

Granskad:

Syftet med kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som kan betala ett eget boende, men som trots det har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd.

Exempelvis kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning, men ha en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir då en extra säkerhet för hyresvärden, och kan bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt.

Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om den bostadssökande har en betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt. Vissa kommuner har även ställt ut hyresgarantier för nyanlända med statlig etableringsersättning.

I 2020 års bostadsmarknadsenkät uppgav 65 kommuner att de använde sig av kommunala hyresgarantier, vilket var ungefär samma nivå som året dessförinnan. I årets enkät har frågan omformulerats något, till att lyda ”ställer kommunen ut kommunala hyresgarantier i enlighet med lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 6 §?” Det har 55 kommuner svarat att de gör, medan 208 svarat att de inte gör det – vilket är exakt samma antal som de båda senaste åren. 27 kommuner har inte besvarat frågan. På frågan vad som är anledningen till att man inte gör det, har kommunerna angett följande svarsalternativ (man har kunnat ange flera alternativ):

  • Målgrupp saknas: 10
  • Målgrupperna bedöms lösa situationen med egen borgensman: 12
  • Bedömer att det blir för administrativt betungande att handlägga hyresgarantier: 11
  • Bedömer att det statliga bidraget inte täcker den ekonomiska risken för kommunen: 13
  • Frågan har inte varit aktuell för övervägande: 131
  • Annan orsak: 43

Som övriga orsaker har kommunerna bland annat angett att man inte tagit ställning till hyresgarantier eller att frågan ska eller håller på att utredas; att man använder sig av sociala hyreskontrakt eller andrahandskontrakt (där socialtjänsten eller något annat kommunalt organ står på kontraktet) eller löser det på annat sätt; några kommuner menar att det är en följd av politiskt ställningstagande eller att man inte vet. Några att behovet inte finns.

När kommunerna fått bedöma vilka de främst kunnat hjälpa med en kommunal hyresgaranti under de senaste 5 åren är anger 30 kommuner personer med skulder, 27 kommuner personer med betalningsanmärkning och 25 kommuner personer som saknar en av hyresvärden godkänd anställningsform eller inkomstkälla. Svarsalternativet personer med låg inkomst i förhållande till hyresvärdens krav nämns av 23 kommuner.

Av de kommuner som använder sig av hyresgarantier svarar endast 18 att de ansökt om statligt bidrag för detta. De flesta, 34 stycken, har inte gjort det, av olika skäl. Den enskilt vanligaste förklaringen är att det är administrativt betungande, något 7 kommuner svarat. Intressant är att 31 kommuner svarar att det är socialförvaltningen som handlägger hyresgarantierna, trots att hyresgarantierna är avsedda för hyresgäster som har en tillräckligt god ekonomi för att ha en eget boende med besittningsskydd men saknar regelbunden eller tillräcklig inkomst. 

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen