Kommunala hyresgarantier

Syftet med kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som kan betala ett eget boende, men som trots det har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd.

Exempelvis kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning, men ha en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir då en extra säkerhet för hyresvärden, och kan bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt.

Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om den bostadssökande har en betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt. Vissa kommuner har även ställt ut hyresgarantier för nyanlända med statlig etableringsersättning.

Färre kommuner använder kommunala hyresgarantier.

I 2019 års bostadsmarknadsenkät uppger 66 kommuner att de använder sig av kommunala hyresgarantier. Det är en minskning med 4 kommuner sedan förra året. Totalt 208 kommuner har svarat nej, och 16 kommuner har inte besvarat frågan. Sammanlagt 80 kommuner har svarat att de har för avsikt att använda kommunala hyresgarantier i framtiden, oavsett om de använder sig av dessa i dag eller inte.

Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per garanti om hyresgarantin uppfyller vissa kriterier. Boverket administrerar det statliga bidraget. Läs mer om hyresgarantier i "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej