Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

FalunBorlänge – gemensamma utbyggnadsstrategier för minskad klimatpåverkan

Granskad:

Falu kommun och Borlänge kommun har under många år samarbetat för att utveckla en tvåkärnig region. 2014 antog de sin andra gemensamma översiktsplan under namnet FalunBorlänge. De gemensamma utbyggnadsstrategierna i översiktplanen ska bidra till att minska klimatpåverkan.

Falun

Befolkningsmängd (2021-12-31): 59 837 invånare
Yta: 2 275,2 km²
Befolkningstäthet: 26,3 inv./ km²
Län: Dalarnas län
Översiktsplan: Antagen 2014

Borlänge

Befolkningsmängd (2021-12-31): 52 254 invånare
Yta: 635,8 km²
Befolkningstäthet: 82,2 inv./ km²
Län: Dalarnas län
Översiktsplan: Antagen 2014

Gemensam framtidsbild och översiktsplan

Falun och Borlänge är de två kommuner i Dalarnas län med störst befolkningsmängd och tillsammans motsvarar det plats nummer 13 i statistiken över Sveriges största kommuner. De ligger nära varandra och bildar en gemensam arbetsmarknads- och bostadsregion. Redan 1997 tog kommunerna fram en första gemensam översiktsplan för området mellan städerna. Den nu aktuella översiktsplanen omfattar kommunernas hela geografiska område och är en viktig signal om viljan till en gemensam utveckling. Kommunerna har även inom översiktsplanearbetet tagit fram en gemensam framtidsbild.

"FalunBorlänge är tillsammans starkare och bättre rustade att möta framtiden, än var för sig. Vi är och ska vara en motor för att utveckla hela länet. För att lyckas med det krävs att vi uppfattas och uppfattar oss själva som en tvåkärnig region, att vi är FalunBorlänge", säger Anna Perols, planchef i Falu kommun.

Via menyn kan du läsa mer om FalunBorlänges arbete för minskad klimatpåverkan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen