På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna intressen

Granskad: 

I plan- och bygglagens andra kapitel anges de allmänna intressen som översiktsplaneringen ska ta hänsyn till och främja. Med utgångspunkt från natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden ska planeringen bland annat bidra till en ändamålsenlig struktur, god och tillgänglig livsmiljö, god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, ekonomisk tillväxt och bostadsbyggande.

På följande sidor finns de allmänna intressena mer utförligt beskrivna. Det finns även vägledning om minskad klimatpåverkan som beskriver hur ett allmänt intresse kan hanteras i översiktsplaneringen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen