På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nybro kommun

Granskad:

Nybro kommun, med 20 318 invånare (2019-12-31), ligger i Småland och tillhör Kalmar län. Folkmängden har sedan 1970-talet minskat trendmässigt men ökade under andra halvan av 2010-talet, till följd av stor utrikes inflyttning. Nybro uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 att det är balans på den lokala bostadsmarknaden.

Nybro kommun har vinnlagt sig om en genomarbetad struktur för sina riktlinjer för bostadsförsörjningen, med tydliga mål och en konkret handlingsplan där det klart framgår vem som har ansvaret för beslutade åtgärder.

Statistik och underliggande analyser redovisas utförligt i en bilaga med pedagogiska diagram. Kommunen har bland annat gjort en socioekonomisk analys med hjälp av en ”social kompass”, som beskriver boendesegregationen i hela kommunen. Genom en uppdelning på män och kvinnor i analysen tydliggörs skillnader, bland annat när det gäller flyttmönster.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen