På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Distributörer

Granskad:

Distributör är den som köper och säljer vidare byggprodukter inom EU:s inre marknad. Den som köper produkter från tredjeland är importör. Distributören ska se till CE-märkning och annan dokumentation följer med produkten när den säljs.

Distributörens ansvar enligt artikel 14 byggproduktförordningen

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Distributören ska kontrollera att produkten bär rätt märkning och åtföljs av all nödvändig dokumentation, såsom prestandadeklaration, bruksanvisningar, säkerhetsinformation, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Distributören får inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

En distributör får inte sälja dessa byggprodukter om de saknar CE-märkning.

En distributör får inte sälja en byggprodukt om denne har anledning att tro att den faktiska produkten inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker distributören att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska denne kontakta tillverkaren, som kan rätta till det. Distributören ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

Spårbarhet

Distributören är vidare skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en unik beteckning på produkten som gör den spårbar (samma beteckning ska finnas i CE-märkningen) och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten. Om distributören har köpt produkten av en importör så ska även denna ha uppgett sitt firmanamn, varumärke och kontaktuppgifter på produkten. Är det inte möjligt att ange information på produkten kan den istället finnas på förpackningen eller på medföljande dokument.

 1. När en distributör säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke räknas denne som tillverkare och är därmed skyldig att själv prestandadeklarera och CE-märka produkterna. Det innebär att den aktör som säljer produkten under sitt eget namn eller varumärke har fulla ansvaret för tillverkningskontrollen och att denne ska ha ett intyg från ett anmält organ när så krävs. Läs mer om tillverkaransvaret på sidan om tillverkare.

  Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprungliga tillverkaren, finns det möjlighet för den som säljer produkten under eget namn att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste denne ha tillstånd från den ursprungliga tillverkaren.

 2. När en distributör modifierar eller ändrar produkten, så att överensstämmelsen med prestandadeklarationen påverkas, betraktas denne som tillverkare enligt byggproduktförordningens artikel 15.

  Den tar därmed fullt ansvaret för tillverkningen och att korrekt dokumentationen har upprättats. Det innebär att den som modifierar eller ändrar produkten även ansvarar för ursprungliga tillverkningskontrollen och ska ha ett intyg från ett anmält organ om det krävs för produkten. Den ska även ta fram korrekt dokumentation så som prestandadeklaration, CE-märkning samt eventuella bruksanvisningar och säkerhetsinformation för produkten.

  Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för importören att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste tillverkaren ge sitt tillstånd.

 3. Distributören ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer, bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter och eventuell kemikalieinformation till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens eller importörens webbplats. Distributören kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokument kan kopplas till rätt produkt.

  Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom:

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), eller
  • webbplatser.

  Om distributören gör prestandadeklarationen tillgänglig på sin webbplats och produkten får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till. Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste distributören ge kunden det.

 4. Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsinformation ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är normalt sett tillverkaren som översätter denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. Om tillverkaren inte har gjort en översättning, är det möjligt för distributören att själv översätta prestandadeklarationen och vid försäljning se till att både översättningen och den av tillverkaren underskrivna versionen av prestandadeklarationen följer med produkten.

Marknadskontroll

Om distributören har skäl att tro att en produkt kan innebära en risk, till exempel om uppgifterna om prestanda inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste distributören informera både tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyndigheten om detta.

Distributören är också skyldig att ge all information och dokumentation som behövs på begäran av en marknadskontrollmyndighet. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På sidan om marknadskontroll finns mer information om Boverkets marknadskontrollarbete.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen