Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När projektet är färdigt

Granskad:

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Slutredovisningen görs på ett särskilt formulär och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas.

 1. När betalas bidraget ut?

  I det fall att bidraget inte helt betalats ut i förskott görs den slutliga utbetalningen av resterande bidrag när projektet är genomfört och slutredovisning, kostnadsredovisning och i förekommande fall även besiktningsprotokoll är inlämnade och godkända.

  Hur ska projektet redovisas?

  Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet. Slutredovisningen görs i ett särskilt formulär och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas. Kostnaderna för projektet redovisas i formuläret Kostnadsredovisning.

  Samtliga dokument för slutredovisning finns under "Relaterad information".

  Ska projektet besiktas?

  För ett projekt som gäller anpassning av en lokal eller utomhusmiljö kan Boverket ha beslutat att de byggnadsarbeten som ingår i projektet ska besiktas. Det står i så fall inskrivet i bidragsbeslutet. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

  Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Se formulär, Besiktningsprotokoll, under Relaterad information.

  Kravet på besiktning gäller enbart projekt som beviljats bidrag före den 1 augusti 2020.

  Vad menas med godkända besiktningsmän?

  Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

  • certifierad kontrollansvarig
  • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden
  • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
  • certifierad energiexpert

  Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar. I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning av byggprojekt.

  Vad ska vara med i besiktningsprotokollet?

  Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen i det fall att besiktning behöver utföras enligt bidragsbeslutet.

 2. När betalas bidraget ut?

  Bidrag som beviljats till riksorganisationerna för att utveckla ungdomars mötesformer får betalas ut som förskott i sin helhet. Bidrag till övriga sökande för övriga beviljade åtgärder, får betalas ut som förskott med högst 75 procent av beviljat bidragsbelopp. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Resterande bidrag betalas ut när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

  Hur ska projektet redovisas?

  Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet. Slutredovisningen görs på ett särskilt formulär och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas.

  Till slutredovisningen ska bifogas ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet. Använd gärna vår föreslagna mall för revisorsintyg.

  Samtliga dokument för slutredovisning finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen