På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När projektet är färdigt

Granskad: 

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Slutredovisningen görs på ett särskilt formulär och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas.

För bidrag som beviljas från den 1 augusti 2020 gäller följande:

 1. Bidrag som beviljats till riksorganisationerna för att utveckla ungdomars mötesformer får betalas ut som förskott i sin helhet. Bidrag till övriga sökande för övriga beviljade åtgärder, får betalas ut som förskott med högst 75 procent. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Resterande bidrag betalas ut när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

 2. Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet. Slutredovisningen görs på ett särskilt formulär och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas.

  Följande gäller för projekt där beslut fattats av Boverket före den 1 augusti 2020:

  Kostnaderna för projektet redovisas i ett särskilt formulär, se ”Relaterad information”.

 3. Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

  • certifierad kontrollansvarig
  • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden
  • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
  • certifierad energiexpert

  Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar. I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning av byggprojekt.

 4. Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

 5. För ett projekt som gäller anpassning av en lokal eller utomhusmiljö kan Boverket ha beslutat att de byggnadsarbeten som ingår i projektet ska besiktas. Det står i så fall inskrivet i bidragsbeslutet. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

  Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som är godkänd av Boverket.

  Kravet på besiktning gäller enbart projekt som beviljats bidrag innan den 1 augusti 2020.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen