När projektet är färdigt

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Slutredovisningen görs på en särskild blankett och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas. Gäller projektet anpassning av en lokal eller utomhusmiljö ska slutredovisningen innehålla en fullständig redovisning av kostnaderna i projektet.

För ett projekt som gäller anpassning av en lokal eller utomhusmiljö kan Boverket besluta att de byggnadsarbeten som ingår i projektet ska besiktas. Det står i så fall inskrivet i bidragsbeslutet. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

 1. När betalas bidraget ut?

  För åtgärder som görs för att stimulera ungdomsverksamhet eller för att utveckla ungdomars mötesformer betalas bidraget ut som ett förskott. Det sker i anslutning till att bidraget beviljas vid beslutstillfället i december.

  För åtgärder som innebär anpassning av en lokal eller utomhusmiljö till ungdomsverksamhet, betalas bidraget ut när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

 2. Hur ska projektet redovisas?

  Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet. Slutredovisningen görs på en särskild blankett och ska beskriva hur projektet genomförts och hur målen för projektet har uppnåtts. De kostnader som ingår i projektet ska också redovisas. Gäller projektet anpassning av en lokal eller utomhusmiljö ska slutredovisningen innehålla en fullständig redovisning av kostnaderna i projektet.

 3. Vad menas med godkända besiktningsmän?

  Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

  • certifierad kontrollansvarig
  • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden
  • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
  • certifierad energiexpert

  Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar. I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning av byggprojekt.

 4. Vad ska vara med i besiktningsprotokollet?

  Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

 5. Ska projektet besiktas?

  För ett projekt som gäller anpassning av en lokal eller utomhusmiljö kan Boverket besluta att de byggnadsarbeten som ingår i projektet ska besiktas. Det står i så fall inskrivet i bidragsbeslutet. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

  Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som är godkänd av Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej