Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatlastkartor

Granskad:

Boverket har tagit fram karttjänster för att underlätta bedömningen av var gränserna går mellan olika zoner för snö- och vindlast samt temperaturer. Kartorna kan användas som vägledning.

Karttjänsterna ska stämma överens med kartorna i den tryckta versionen av Boverkets konstruktionsregler, EKS. Om de trots allt skulle skilja sig från varandra på någon punkt så är det kartorna i EKS som gäller.

Karttjänster med klimatlaster

Här finns länkar till de digitala klimatlastkartorna där du även kan söka på ortsnamn.

Karta med snölastzoner (karttjänst)

Karta med vindlastzoner (karttjänst)

Karta med maximal lufttemperatur (karttjänst)

Karta med minimal lufttemperatur (karttjänst)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen