På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn över energideklarationer

Boverket har bland annat tillsyn över att energideklarationer upprättas men inte över energiexperternas sakkunskap. Här kan du läsa om vad vi och andra aktörer gör och när du vänder dig till vem.

När kan man vända sig till Boverket?

Man kan vända sig till Boverket och göra en anmälan om man har klagomål inom följande områden som Boverket har tillsyn över. Man kan anmäla att:

 • energideklarationen inte har upprättats när det krävs
 • sammanfattningen av energideklarationen inte har visats på en väl synlig plats i byggnader som ofta besöks av allmänheten eller upplåts med nyttjanderätt
 • uppgiften om energiprestanda inte har angetts i annonser
 • energideklarationen inte har visats upp för en spekulant innan uthyrning eller försäljning
 • energideklarationen inte har lämnas över till den nya ägaren eller hyresgästen
 • den certifierade energiexperten inte är oberoende i sin yrkesutövning.

Proaktiv och reaktiv tillsyn

Boverkets arbete med tillsynen av energideklarationer sker både proaktivt och reaktivt. Den proaktiva tillsynen innebär att Boverket, efter kontroll i energideklarationsregistret, skickar ut förelägganden (uppmaningar) till byggnadsägare om att energideklarera.

Den reaktiva tillsynen sker genom att Boverket tar emot anmälningar från enskilda.

Ett föreläggande kan förenas med vite. Ett vite kan dömas ut av domstol.

Energiexperten ska vara oberoende

En energiexpert som ska upprätta energideklaration eller inspektionsprotokoll ska upprätta dessa på ett oberoende sätt. Detta innebär att energiexperten inte får vara närstående till den som anlitat experten.

Experten ska lämna rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. Rekommendationerna ska vara objektiva och anpassade efter byggnadens behov. De får inte heller tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen.

En byggnadsägare som har en oberoende expert anställd får anlita denne för att upprätta en energideklaration eller inspektionsprotokoll. Detta måste då anges i energideklarationen eller inspektionsprotokollet.

Om den certifierade energiexperten brister i sitt oberoende kan Boverket besluta att energiexpertens behörighet till energideklarationsregistret ska dras in. Energiexperten kan då inte längre göra energideklarationer.

Att tänka på innan du gör en anmälan

Det här är viktigt att veta när en anmälan görs.

 • En anmälan som skickas in till Boverket blir en allmän handling. Som huvudregel blir den också offentlig och måste lämnas ut om någon begär det. Det enda undantaget är om uppgifterna i anmälan kan omfattas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 • Boverkets tillsyn gäller endast över de områden där Boverket har tillsynsansvar, se ovan.
 • Boverket utövar tillsyn på eget initiativ, till exempel med anledning av en anonym anmälan
 • Om Boverket ska eller inte ska utöva tillsyn beslutar Boverket i det enskilda fallet.

Så gör du en anmälan

En anmälan bör vara skriftlig och kan göras per brev till: Boverket, Registraturen, Box 534, 271 23 Karlskrona eller via e-post: registraturen@boverket.se. För att Boverket ska kunna handlägga din anmälan ska den innehålla:

 • Vad du vill att Boverket ska utöva tillsyn över.
 • Ditt namn och din adress.

Boverket utreder anmälan och avgör om tillsyn ska utföras i det enskilda fallet. Boverket kan komma att ta kontakt med byggnadsägaren och uppmana denne att genomföra de skyldigheter som finns i bestämmelserna. Vi har även möjlighet att förelägga ägaren att genomföra dessa. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

När ska du vända dig till andra aktörer?

Energiexperter

Har du frågor om innehållet eller resultatet i energideklarationen vänder du dig direkt till energiexperten.

Certifieringsorgan

Om du har klagomål på energiexpertens sakkunskap eller lämplighet för uppgiften vänder du dig till certifieringsorganet. Det är certifieringsorganet som har godkänt energiexperten. Namnet på energiexperten och certifieringsorganet finns i varje energideklaration.

Certifieringsorganet får återkalla certifikatet för en energiexpert om personen har uppvisat olämplighet för uppgiften, till exempel utfärdat felaktiga eller falska energideklarationer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej