Buller

Du har kommit till en lättläst sida.

Forskning visar
att buller påverkar människors hälsa,
ofta mer än vad många tror.
Genom att planera och bygga på rätt sätt
går det att skapa bra hus utan buller.

Det vanligaste bullret är trafik,
det vill säga vägar, järnvägar och flyg.
Även grannar och industrier kan bullra.

Flera myndigheter har på olika sätt
ett ansvar inom bullerområdet:

Vem gör vad?

Kommunen

Generell logotyp för kommuner.
Kommunen ansvarar för planläggning enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen

Gemensam logotyp för länsstyrelserna.
Länsstyrelsen granskar kommunens planläggning.

Boverket

Boverkets logotyp.
Boverket ger ut föreskrifter och följer upp mål.

Arbetsmiljöverket

Logotyp för Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Folkhälsomyndigheten

Logotyp för Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten arbetar med hälsoaspekterna av buller.

Generalläkaren

Generalläkarens logotyp
Generalläkaren motverkar hälsorisker inom försvaret.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndigheten arbetar med buller i vattenmiljö.

Konsumentverket

Konsumentverkets logotyp
Konsumentverket utövar tillsyn när det gäller produkter.

Naturvårdsverket

Logtyp för Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket vägleder i miljöbalkens tillämpning.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets logotyp
Sjöfartsverket arbetar för att minimera sjöfartens påverkan.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens logotyp.
Transportstyrelsen prövar tillstånd för trafik.

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Landstings logotyp

Intresseorganisationen SKR arbetar aktivt med bullerfrågan gentemot förtroendevalda och tjänstemän.


Du kan läsa lättläst om
Hälsa och miljö
Vatten
Luften
Om fukt i byggnader
Radon


Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej