Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker för yttertak

Granskad:

Det finns många fuktrisker när det gäller yttertak. Fukt kan orsaka fel, brister och skador, som i sin tur kan påverka innemiljön och hälsan negativt. Takets viktigaste funktion är att skydda byggnaden från nederbörd, det vill säga fukt ovanifrån. Men fukt kan även komma från andra håll. Här får du exempel på fuktrisker i olika typer av yttertak. Du får också lära dig mer om vad du och ditt projekt kan göra för att minska riskerna.

Illustration av ett tak
Ett yttertak kan konstrueras och se ut på många olika sätt. Illustratör: Boverket/Altefur Development

 

Kalla vindar

Illustration av en kallvind.

Kalla vindar drabbas ofta av fuktskador, som kan leda till dålig inomhusmiljö, som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Här kan du läsa om olika fuktrisker vad gäller kalla vindar. Du kan också läsa mer om några av fuktriskerna kopplade till kalla vindar.

Låglutande tak

Illustration som föreställer olika låglutande tak och terrasser på olika byggnader.

Låglutande tak drabbas ofta av läckage. Det kan i sin tur leda till fuktskador och dålig inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar låglutande tak. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till låglutande tak.

Takets ytskikt

Flygbild över ett hustak med solceller

Ett läckande ytskikt på ett yttertak kan leda till fuktskador. Dessa skador kan leda till dålig inomhusmiljö, som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Här kan du läsa mer om olika fuktrisker som gäller takets ytskikt. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till takets ytskikt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen