Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempelmall för rivningsföreläggande

Granskad:

Här hittar du en exempelmall för hur ett beslut om rivningsföreläggande kan utformas.

Exempelmall som stöd vid framtagande av beslut

Exempelmallen är tänkt att fungera som ett stöd när byggnadsnämnden tar fram mallar eller skriver beslut. Exempelmallen är inte en uttömmande beskrivning av hur ett beslut om rivningsföreläggande kan formuleras utan alla beslut måste anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet.

Exempelmall för beslut om rivningsföreläggande

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen