Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller i planeringen

Granskad:

Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, och att denna påverkan ofta underskattas. Därför är det viktigt med åtgärder för att minska omgivningsbullret. Det är även viktigt för att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Buller är en viktig faktor att beakta

Mycket av dagens samhällsplanering är inriktad på att förtäta befintlig bebyggelse, omvandla tidigare verksamhetsområden till bostadsområden samt blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Det finns många fördelar med det, men en nackdel är att fler människor kan komma att utsättas för buller i sin boendemiljö. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det ändå att skapa goda boendemiljöer.

Buller ska i första hand åtgärdas där det uppkommer

Buller ska inte bara åtgärdas vid nya bostäder och lokaler, utan också i den miljö som redan är byggd. För att minska ljudnivåerna effektivt krävs det åtgärder vid källan, alltså till exempel fordonen, spåren och ventilationsanläggningarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen