Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Omsättningsstöd till handelsbolag och kommanditbolag

Granskad:

Omsättningsstöd till handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare kan för perioderna december 2021 och januari 2022 sökas från och med den 9 februari till och med den 2 maj 2022. Omsättningsstöd för perioden februari 2022 kan sökas från och med den 1 mars till och med den 2 maj 2022.

Logga in i e-tjänsten

Som inloggad kan du komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. 

Läs mer om hur du använder Boverkets e-tjänster via "Relaterad information".

Information om stödet

Omsättningsstödet riktar sig till handelsbolag (inklusive kommanditbolag), som per den 31 december 2021 har minst en fysisk person som är registrerad som delägare. Handelsbolaget ska bland annat ha drabbats av ett större omsättningstapp till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 för att kunna beviljas stöd.

För att kunna söka stöd för december 2021 – februari 2022 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad multiplicerat med antal fysiska delägare per den 31 december 2021.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd samt ansvarar för all information och uppföljning av stödet. Mer information om stödet får du via länsstyrelsens hemsida, länk finns i "Relaterad information".

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen