Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Referenser och fakturaportal

Granskad:

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Elektroniska fakturor

Boverket tar emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Vi tar emot Svefaktura. Boverket tar inte emot fakturor i PDF-format.

Vill ni skicka era fakturor elektroniskt men inte har den systemlösning som krävs, då kan ni använda Fakturaportalen, se nedan.

Om ni har ett avtal tecknat före 1 april 2019, som inte ställer krav på e-faktura, kan ni även fortsättningsvis skicka pappersfakturor men elektroniska fakturor är att föredra.

Fakturauppgifter

Organisationsnummer: 202100-3989
VAT-nummer: SE202100398901
Bankgironummer: 5207-1222
Bank: Danske Bank
BIC (Swift): DABASESX
IBAN: SE87 1200 0000 0128 1010 9591
GLN 7362021003983
PEPPOL ID 0007:2021003989

Boverket har D-U-N-S®nr: 350582953

Vår fakturaadress
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Fakturaportalen

Är ditt företag en leverantör till Boverket som inte har ett eget faktureringssystem?

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda fakturaportalen. I fakturaportalen kan ditt företag registrera sig som leverantör till Boverket. När vi har godkänt ditt företag som leverantör kan ni lägga in era fakturauppgifter. Därefter kan ni sända e-faktura till oss och även till andra myndigheter/kunder.

Mer information finns på Fakturaportalens webbplats, se länk i "Relaterad information".

Märkning och referenser på fakturor till Boverket

Faktura ska märkas med referens som ska uppges vid beställning. Referensen är siffror från ansvarigt kostnadsställe alternativt en persons akronym.

Om leverantören uppger namn på beställaren ska det inte anges i samma fält som referensen utan på en särskild rad på fakturan.

Uppgifter som en faktura ska innehålla

  • Säljarens och köparens namn och adress
  • Datum för utfärdandet av fakturan
  • Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
  • Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt
  • Tjänsternas omfattning och art, varornas mängd och art
  • Datum för leveransen eller utförandet av tjänsterna
  • Mervärdesskatt som ska betalas

När det gäller ex. konsultavtal, där vi har fastpris i avtalet, är det viktigt att man uppger hur många procent av arbetet som har upparbetats/utförts och under vilken period (datum eller månad).

För andra avtal med takpris eller löpande timmar behöver leverantören ange antal timmar och när timmarna är upparbetade.

Faktureringsvillkor

  • Betalning 30 dagar netto.
  • Inga faktureringsavgifter.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen