Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - Planbeskrivning

Granskad:

Det här är Boverkets öppna data om beskrivningar av innehållet i bilagan till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.

Bilagan

I bilagan till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning anges teman, grupper och undergrupper som ska användas vid sortering av planbeskrivningens information. I Boverkets vägledning på PBL kunskapsbanken finns beskrivningar av vad som ingår i varje tema, grupp och undergrupp. Här finns beskrivningarna tillgängliga som öppna data.

Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databasen. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket som källa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen