Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet som lovhandläggare

Granskad:

Den här webbutbildningen är utformad för dig som är ny på jobbet som lovhandläggare på kommun. Den som har mer erfarenhet kan välja de delar där man vill uppdatera sina kunskaper om lovprocessen och det gäller naturligtvis alla som arbetar med bygglovsärenden och vill lära sig mer.

Lagändringar i PBL och PBF 1 augusti 2022

Ändringarna i PBL och PBF den 1 augusti 2022 är inte beaktade i utbildningen (lektion 7).

Uppdaterad vägledning finns på PBL kunskapsbanken.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig stärkt i rollen som lovhandläggare. Du lär dig om lovhandläggarens roll och ansvar i lovprocessen och du får veta hur du ska tolka och tillämpa plan- och bygglagstiftningen. Vi går igenom formella krav och förutsättningar för en rättssäker ärendehantering och presenterar exempel på arbetssätt som bidrar till en effektiv handläggning.

Utbildningens innehåll

Producerad 2018-2019
Senast uppdaterad: april 2022

Webbutbildningen består av 9 lektioner, totalt cirka 6 timmar.

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också praktiska exempel från kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar.

  1. Rollen som lovhandläggare
  2. Innan ansökan kommer in
  3. Ansökan kommer in
  4. Inledande granskning
  5. Återkoppling till sökanden
  6. Slutlig prövning
  7. Beslut
  8. Efter beslut
  9. Byggprocessen
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Gå utbildningen!

Du kan genomföra utbildningen när och var du vill, det du behöver är en dator, internetuppkoppling och tid. Du kan gå utbildningen själv men det kan vara bra att gå den tillsammans med kollegor eller i ett nätverk.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare på kommunen ska komma in i rollen, men vi tror att även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den. Inte minst kan det vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna kommunen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna. Avsätt gärna även tid för reflektion så du får möjlighet att relatera till egna exempel i din kommun.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion men samtliga diskussionsfrågor för hela utbildningen finns också samlade i dokumentet ”Samtliga diskussionsfrågor”.  Diskussionsfrågorna hittar du även under fliken ”Övningsmaterial” i själva webbutbildningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen